afb.

Joanna Wilhelmina Boelens

's-Hertogenbosch 8 november 1865 - 's-Hertogenbosch 10 januari 1944

Boelens

Joanna Wilhelmina (Anna) Boelens

Noten
1.Veel dank zijn wij verschuldigd aan kleindochter Thea van der Put-Claessen uit Uden en haar neven, de gebroeders Jans.
2.BR Eindhoven 1880-1890, deel A folio nr. 73: Tussen 25 febr. en 26 juni woont ze in de Vrijstraat 79 bij Maria van Bakel, wed. J.G. Peterse, winkelierster. Deze vrouw woont met haar moeder, zuster en nichtje. De moeder is ‘fabrikant’, het nichtje is naaister. Ze hebben zes mensen in pension, gezien hun beroepen: candidaat-notaris, onderwijzer, klerk etc., was het een keurig kosthuis. Anna staat te boek als modiste.
3.Men komt de naam Claessen ook wel tegen als Claassen.
4.SASH notarissen 1842-1895, notaris Mr. J. de Bergh, inv. nr. 1493, akte nr 64.
5.J. Mosmans en A. Mosmans: Oude namen van huizen en straten te ’s-Hertogenbosch, blz. 27, nr. 140.
6.SASH notarissen 1896-1905, notaris Van de Mortel, inv. nr. 38, akte nr. 125.
7.Idem notaris Van Heusden, inv. nr. 28, akte nr. 94; aankoop door Willem via onderhandse akte: Inschrijving hypotheekkantoor, deel 1380, nr. 87.
8.SASH notarissen 1906-1915, notaris Van Heusden, inv. nr. 2, akte nr. 108.
9.SASH arch. kadaster, boekdeel 10, art. 6160, verbouwing dienstjaar 1907.
10.SASH notarissen 1906-1915, notaris Van Meerwijk, inv. nr. 7, akte nr. 44.
11.Idem notaris Eijcken, inv. nr. 9, akte nrs. 45 en 46.
12.Idem notaris Worst, inv. nr. 8, akte nr. 1122.
13.SASH notarissen 1916-1925 (!), notaris Worst, inv. nr. 10, akte nr. 1384.
14.Idem notaris Van der Does de Willebois, inv. nr. 453, akten nrs 11 en 14.
15.Idem akte nr. 37.
J.M.B. Boelens en O.J. Nienhuis, Boelens een RK Groninger familie met een grote Bossche tak (2006)
Genealogie
Literatuur en bronnenpublicaties

J.M.B. Boelens en O.J. Nienhuis, Boelens een RK Groninger familie met een grote Bossche tak (2006) 720, 724, 732, 734-739, 741-742, 749, 811, 966

n: vermelding in een voetnoot