afb.

Christianus Maria Wilhelmus (Christ) Boelens

's-Hertogenbosch 3 november 1889 - 's-Hertogenbosch 28 december 1944 (55)

Boelens

Christianus Maria Wilhelmus (Christ) Boelens

Noten
1.Zie bronvermelding verderop: Kamer van Koophandel.
2.SASH archieven van het kadaster, art. nr. 9029.
3.Met dank aan dr J. Pijnenburg, oud-archivaris van het bisdom 's-Hertogenbosch.
4.Voor meer details over deze zaak en voor de geschiedenis van het pand Hinthamerstraat 45, zie: Achter de Vergulde Ploeg, de Blauwe Sluier en Magazijn de Bij, in: Bossche Kringen 2 (2014), 22-29.
5.Idem, het betreft een aanvrage van een vergunning tot het uithangen van een reclame-vlag voor n maand in het pand Hinthamerstraat 45, i.v.m. een te houden balans-opruiming.
6.BHIC toeg. 054.02, Kamer van Koophandel, inv. nr. 185. dossier nr. 1926, ook voor de vorige vermeldingen; en SASH gezinskaart.
7.Notaris Sopers.
8.Notaris Rits.
9.Dit steegje verdwijnt in 1948 wanneer het onderdeel wordt van de Bij.
10.Het steegje links naast Hinthamerstraat 47 bestaat nog altijd. Het is echter vanaf de straat niet meer te zien, het hoort bij nr. 47 en de eerste etage van dat pand is erover heen gebouwd.
11.Notaris van Meerwijk.
12.Gem. s Bosch afdeling Bouwen.
13.Notaris van Meerwijk.
14.Notaris Van Meerwijk.
15.Notaris van Hellenberg Hubar.
16.Notaris van Meerwijk.
17.Idem, zie ook: SASH toegang 1B.1, nieuw archief, kadaster, boekdeel 24, art. nr 10914 en deel 12, nr 6878.
18.De aankoopdatum op de veiling wordt genoemd in een andere akte (zie hierna: notaris van Meerwijk, 28 febr. 1941); zie ook: SASH archieven van het kadaster, inv. nr. 1, art. nr. 10914.
19.Blijkens een nota van Ch. Verhagen uit Orthen d.d. 20 nov. 1941 voor aangenomen werk in het huis van Christ aan de Boschdijkstraat no. 29 voor 761, blijkt daar op dat moment ene Joh. v/d Aa te wonen.
20.Notaris van Meerwijk.
21.Idem.
22.BHIC toegang 054.02, Kamer van Koophandel, inv. nr.241, dossier 4913.
23.Notaris van Meerwijk en een nota van de oven.
24.Met dank aan wijlen dr. F.L. Jansen te 's-Hertogenbosch.
25.Notaris van Meerwijk.
26.BHIC toegang 054.02, Kamer van Koophandel, inv. nr. 252, dossier nr. 5861.
27.Dit was n van de ondernemingen van de familie Boelens zelf.
28.Kopie brief van Anna Boelens-v.d. Gelt aan B & W van Vught waarin zij verklaart accoord te gaan met de verkoop, in bezit van haar dochter mevr. Crefcoeur.
29.Brief makelaar Van Dongen aan Anna Boelens-van der Gelt, 9 januari.
30.Notaris van Niekerk.
J.M.B. Boelens en O.J. Nienhuis, Boelens een RK Groninger familie met een grote Bossche tak (2006)
Genealogie
Artikelen
2014

Joop Boelens

Achter de Vergulde Ploeg, De Blauwe Sluier en Magazijn de Bij
Bossche Kringen 2 (2014) 22-29
 
Literatuur en bronnenpublicaties

J.M.B. Boelens en O.J. Nienhuis, Boelens een RK Groninger familie met een grote Bossche tak (2006) I. 742, 782; II. 813-814, 820, 823, 826-827, 831, 842-858, 859, 880, 886, 888, 960, 968, 975-976, 1025, 1034, 1038, 1044

F.L. Jansen, Kledinghandel in transitie LXXXVIII (1991) 61

n: vermelding in een voetnoot