Bernardus Johannes Catharina Boelens

's-Hertogenbosch 3 juli 1920 - 's-Hertogenbosch 29 januari 1980 (59)

Boelens

Bernardus Johannes Catharina (Ben) Boelens

Noten
1.De hele burgerlijke stand van het eiland Ambon is door oorlogsgeweld verloren gegaan. Ook de kopieën die opgeslagen lagen in Makassar (op Celebes) zijn verloren gegaan, dit bleek uit de echtscheidingspapieren.
2.SASH Gezinskaart: vertrekt 30 augustus 1929 naar St. Michielsgestel en wordt 7 december 1932 weer ingeschreven in Den Bosch.
3.Onder hartelijke dankzegging aan Mr Christ van der Ven uit Oud-Turnhout (B) voor zijn bijdrage, hoewel zijn kijk op de Ruwenberg minder positief is.
4.Men had dit overgenomen uit het Franse schoolsysteem, maar men gebruikte de termen cour moyenne en cour supérieure; er was blijkbaar verwarring over het woord: le cours=de cursus, la cour=de speelplaats; omdat die verschillende niveaus aparte speelplaatsen hadden werden de termen door elkaar gebruikt.
5.Zijn naam was Roelof van Bokhoven, hij was een oom van Marie Hendriks-van Bokhoven, de latere schoonmoeder van Ben. Van 1928 tot 1935 was Perpetuüs directeur van Huize de Ruwenberg. Hij sprak zeven talen.
6.Dit blijkt uit een los fotootje met datum genomen op die boot; zelf vertelde hij altijd dat hij “een jaar” in Soerabaja gewoond had, dus dat klopt ongeveer met die foto.
7.Na de oorlog werd hij missionaris in Nieuw Guinea. Ben is met hem blijven corresponderen. In mijn jeugd is deze pater nog eens bij ons op bezoek geweest.
8.H.G. Bergman: Hainan, uit het dagboek van een krijgsgevangene, fotokopieën uitgereikt t.g.v. de 10e Hainanreünie in 1971 te Ede; het dagboek beschrijft de periode van 24 april 1942 (nog Ambon) t/m 29 augustus 1945.
9.Een olieverfschilderij van zo’n tuintje, geschilderd door majoor Tieland, hangt bij mijn zus Mariëtte.
10.Zo heb ik het gehoord. Bergman schrijft in zijn dagboek niet over de vlucht. Volgens hem was het ‘vergrijp’ slechts dat de mannen briefjes geschreven hadden aan hun echtgenotes.
11.C. van der Vecht: De Steenen Spreken, Den Haag, Van Stockum en Zoon, 1940, 498 blz.
12.Tijdens zijn eerste reis naar Hong Kong voor de zaak in 1965 bezocht Ben deze graven. Hij maakte er foto’s van en, thuisgekomen, schreef hij brieven aan de nabestaanden. Als de mensen er prijs op stelden, zond hij hen afdrukken van de foto’s.
13.Pas veel later, in de jaren ’80, kwam dit onderwerp naar voren in de pers. Veel vrouwen werden inderdaad gedwongen ‘troostmeisjes’ te spelen voor de Japanse bezetter. Zij waren tot dan toe nooit erkend als oorlogsslachtoffer.
14.Hiervan is nogal wat correspondentie bewaard gebleven.
15.Akte van ontslag, eigen archief.
16.BHIC toegang 141.04, inv. nr. 458, blz. 264 (notulen van de verzoeningskamer); en: toegang 810, inv. nr. 327, rol nr. 763, 11 nov. 1949, arrondissementsrechtbank, echtscheiding.
17.Certificaat behorende bij deze onderscheiding, eigen archief.
18.De contracten zijn nadien gelukkig gereconstrueerd op grond van de aantekeningen van de heer Stütterheim.
19.De kladversies van deze correspondentie bevinden zich in mijn archief.
J.M.B. Boelens en O.J. Nienhuis, Boelens een RK Groninger familie met een grote Bossche tak (2006)
Genealogie
Literatuur en bronnenpublicaties

J.M.B. Boelens en O.J. Nienhuis, Boelens een RK Groninger familie met een grote Bossche tak (2006) 6, 752, 820, 841, 861, 868, 885, 888, 890-891, 893, 898-916, 928-941, 977

n: vermelding in een voetnoot