afb.

Bernardus Adrianus Boelens

's-Hertogenbosch 14 juli 1911 - 's-Hertogenbosch 25 juni 1969

Boelens

Bernardus Adrianus (Ben) Boelens

Noten
1.SASH gezinskaart van zijn vader.
2.Op de gezinskaart is sprake van de huisnummers 12 en later 23.
3.Gemeente 's-Hertogenbosch, afdeling Bouwen.
4.Gemeente 's-Hertogenbosch, afdeling Bouwen.
5.BHIC, toegang 054.02, Kamer van Koophandel, inv. nr. 252, dossier 5810; in 1950 zijn twee nieuwe dossiers aangemaakt i.v.m. de overzichtelijkheid, dossier nrs. 11.930 en 11.931, één voor de groothandel en één voor de kleinhandel.
J.M.B. Boelens en O.J. Nienhuis, Boelens een RK Groninger familie met een grote Bossche tak (2006)
Genealogie