afb.

Bernardus Adrianus (Bernard) Boelens

's-Hertogenbosch 26 februari 1867 - 's-Hertogenbosch 24 december 1935 (68)

Boelens

Bernardus Adrianus (Bernard) Boelens

Noten
1.Een flinke bijdrage aan dit hoofdstuk is gegeven door een initiatief van pater Frits van der Ven S.J., een zoon van Marie van der Ven-Boelens, en een kleinzoon van Bernard. In 1981 zijn hij en zijn broer Jan van der Ven gesprekken gaan voeren met hun moeder over vroeger. Deze gesprekken zijn op cassettes opgenomen. Naast de vele andere gegevens zijn deze vier cassettes van grote waarde geweest voor het invullen van het verhaal van Bernard en Anna. Ook hebben we gebruik kunnen maken van de verhalen van dr Frans Jansen, een kleinzoon van Bernards neef Toon (A.F.) Jansen.
2.BR ’s-Hertogenbosch 1860-1870, deel 4A, blad 1333
3.Idem 1870-1890, deel 9, blad 302, ook hier staat: Tolbrugstraat C 175, later 178b; SASH arch. Gereformeerde gemeente, inv. nr. 50, doopboek, gedoopt 24 januari 1869; de predikant noteert zonder verdere opmerkingen als ouders Klaas van Getsen en Maria Magdalena Kramer.
4.Huwelijk 11 april 1877 Den Bosch. Wilhelmus van Raaij was geboren in Lent (Gld) op 31 jan. 1847, als zoon van Peter van Raaij en Elisabeth de Beijer
5.B.v. in BR ’s-Hertogenbosch 1870-1890, deel 9, blad 302, waar overigens ook sprake is van een vertrek van hem, op 10 december 1881, naar Harderwijk
6.SASH notarissen 1842-1895, notaris Mr. J. de Bergh, inv. nr. 1482
7.SASH Historisch Topografische Atlas, stamboek nr. 10.205, 1899
8.Dr Frans van Gaal en Peter-Jan van der Heijden: Het Bossche Marktoproer van 1891, tekstbundel bij de tentoonstelling hieraan gewijd tijdens Open Monumentendag 1991 in de Knillispoort te 's-Hertogenbosch
9.SASH archieven schutterij, inv. nr. 142
10.Dochter Helena Maria Henrica wordt op 23 juni geboren in de Marktstraat en overlijdt op 18 oktober in de ‘huizinge staande in de Karrenstraat wijk B, nr. 393’; het bevolkingsregister over deze periode geeft geen verhuisdata; in het adresboek van 1894/1895 vinden we een vermelding in het Tweede Korenstraatje wijk B nr. 399. Waarschijnlijk is het 393 een verschrijving voor 399.
11.BR ’s-Hertogenbosch 1890-1900 en BR Tilburg 1890-1900; Bernard komt ook voor zonder Anna in het BR van Vught, d.d. 1 februari 1896, koopman, adres B108a.
12.SASH notarissen 1896-1905, notaris Mr J. de Bergh, inv. nr. 3, akten nrs. 323 en 345
13.Brabants Dagblad, Henny Molhuysen, rubriek ‘Oe gotte kèk daor’, 22 december 1983; zie ook: Brabants Dagblad 25 september 1997, rubriek ‘Logboek’
14.SASH notarissen 1896-1905, notaris Mr J. de Bergh, inv. nr. 6, akte nr. 124
15.SASH notarissen 1896-1905, notaris Van de Mortel, inv. nr. 40, akte nr. 86 en arch. kadaster art. nr. 4351
16.Idem notaris Rits, inv. nr. 51, akte nr. 171
17.SASH Beroepslijst van inwoners van ’s-Hertogenbosch, 1894/1895
18.SASH notulen Bossche Gemeenteraad van genoemde data; en notarissen 1906-1915, notaris Rits, inv. nr. 3, akte nr. 151
19.SASH notarissen 1906-1915, notaris Van Dullemen, inv. nr. 3, akte nr. 37
20.Provinciale Noordbrabantsche en 's Hertogenbossche courant 28 april 1908
21.BHIC toegang 24, inv. nr. 464, proces nr. 70
22.J. Hoekx en H. Bossink, Markt 29, Den Bosch, 1968, niet gedrukt, bibl. Gem. Archief, H-Mp 145 en F.W. Smulders: in De Brabantsche Leeuw, VII, p. 44, VI, p. 56 en IV, p. 97; Brabants Dagblad, 9 sept. 1993, pag. 13 en verder: Standaard Encyclopedie; zie verder: UvT, Brabant-Collectie, foto H55/121 Markt (36): deze foto moet van enkele jaren nà het vertrek van Boelens zijn. Er is dan gevestigd: Sigarenmagazijn ‘Huis Diepenbrock’ (familie van Alphons of genoemd naar de illustere bewoner?)
23.UvT, Brabant-collectie, H55/121, Markt (3)
24.SASH notarissen 1906-1915, notaris Van de Mortel, inv. nr. 4, akte nr. 23
25.Idem notaris Van Dullemen, inv. nr. 6
26.SASH notarissen 1906-1915, notaris Van de Mortel, inv. nr. 5, akten nrs. 78 en 84; in mei 1940 valt er een bom op het Volderstraatje. Het was een vergissing van de Engelsen. In het gezin Hurkens waren zes doden te betreuren. Zie: ’s-Hertogenbosch, driemaandelijks tijdschrift van het Gemeentearchief, 1994, 3, blz. 83 en: Brabants Dagblad 23 mei 1995
27.Gemeente 's Bosch, afdeling Bouwen, dossier Markt 25, toegang 1.733.21, volgnummer 613/613 A
28.Heijnen van Leent krijgt op 27 december toestemming van de gemeente tot het veranderen van de winkelpui. Het betreft hier de halfronde etalagekasten (zie: gem. 's Bosch, afd. Bouwen, dossier Markt 25). Overigens zou Frits van der Ven in 1947 de ronde etalagekasten weer vervangen door rechte ramen.
29.SASH notarissen 1916-1925, notaris Van de Mortel, inv. nr. 446, akten nrs 133 en 145; arch. kadaster: art. nrs. 8370, 7133-1 en 10831-1
30.SASH notarissen 1916-1925, notaris Worst, inv. nr. 423, akten nrs 2906 en 2907
31.Idem inv. nr. 426, akte nr. 3498
32.Dit gegeven komt van de familie van Wim Boelens, de zoon van Bernard. Wim verhuist in 1925 inderdaad naar Vught en zou daar van zijn ouders de leiding hebben gekregen over dit ‘filiaal’. Ik heb hierover verder geen aanwijzingen kunnen vinden. Christ vestigt zich er pas in 1928.
33.Op een foto van festiviteiten op de Markt t.g.v. het 750-jarig bestaan van de stad in 1935, is de naam op het pand nog zichtbaar.
34.Er is een kopie van een sollicitatiebrief van hun jongste zoon Co bewaard gebleven, waarin deze in zijn C.V. melding maakt van het feit dat hij in 1931/1932 gewerkt heeft als chauffeur bij zijn vader in de zaak.
J.M.B. Boelens en O.J. Nienhuis, Boelens een RK Groninger familie met een grote Bossche tak (2006)
Genealogie
Literatuur en bronnenpublicaties

J.M.B. Boelens en O.J. Nienhuis, Boelens een RK Groninger familie met een grote Bossche tak (2006) I. 6, 720, 722, 724, 731, 735, 741, 743, 746-748, 750, 753, 763, 790; II. 805-838, 858, 865, 884, 948, 983, 985-986, 1012, 1019, 1022, 1024-1025, 1029, 1034, 1037, 1043

Frans L. Jansen, Het geslacht en de firma A.F. Jansen (1991) 254-255

Frans L. Jansen, Kledinghandel in transitie LXXXVIII (1991) 61

n: vermelding in een voetnoot