Antonius Wilhelmus Catharina Boelens

's-Hertogenbosch 24 juni 1897 - 's-Hertogenbosch 22 december 1958 (61)

Boelens

Antonius Wilhelmus Catharina (Toon, Antoon) Boelens

Noten
1.BR Den Haag, 1913-1939, nr. 1143.
2.SASH notarissen 1916-1925, notaris Van de Mortel, inv. nr. 447, akte nr. 148; toegang 1B.1, nieuw archief, kadaster, boekdeel 17, artikel 8602.
3.In Berensteyns ‘Genealogisch Repertorium’ wordt bij de familienaam Van Middelkoop nergens verwezen naar de uitgaven 1-7 (genealogieën van adellijke families).
4.SASH archief kadaster, boekdeel 17, artikel 8602 (hiervoor genoemd).
5.BHIC toegang 054.02, Kamer van Koophandel, inv. nr. 176, dossiernr. 1543.
6.Alle verhuizingen komen van de gezinskaart (1920-1938) uit SASH, maar daar staan niet altijd data vermeld, deze komen uit de overlevering en van de geboorte-akten van de kinderen.
7.Provinciale Noordbrabantsche en ’s-Hertogenbossche Courant 13 aug. 1940, met dank aan dr. F. Jansen.
8.SASH, Blos, geluidsarchief, stamboek nr. GG 00199, serie ‘Voor Uit en Thuis’, 1987.
J.M.B. Boelens en O.J. Nienhuis, Boelens een RK Groninger familie met een grote Bossche tak (2006)
Genealogie
Handelsregister
1543

Bonnetterie A. Boelens | Manufacturenwinkel

straat: Vischstraat 11
vestiging: 28 maart 1921
inschrijving: 11 augustus 1921
datum opheffing: 23 juni 1922
dossiernummer: 1543

Brabants Historisch Informatie Centrum (BHIC)
4575

't Stoffenhuukske | Handel in Manufacturen en Pelterijen

straat: Markt 43
vestiging: 16 maart 1934
inschrijving: 24 mei 1934
eigenaar: Antonius Wilhelmus Christianus Boelens
dossiernummer: 4575

Brabants Historisch Informatie Centrum (BHIC)
Literatuur en bronnenpublicaties

J.M.B. Boelens en O.J. Nienhuis, Boelens een RK Groninger familie met een grote Bossche tak (2006) 750, 814, 823, 825, 831, 841, 846, 884, 954-957, 968, 970

n: vermelding in een voetnoot