afb.

Antonius Bernardus (Antoon) Boelens

's-Hertogenbosch 8 juni 1847 - 's-Hertogenbosch 22 augustus 1896 (49)

Boelens

Antonius Bernardus (Antoon) Boelens

Noten
1.Zie bij vader Joannes Jacobus Boelens voor meer informatie over Lambooy.
2.Certificaat Nationale Militie, huwelijkse bijlagen
3.SASH Adresboek 's-Hertogenbosch 1871
4.Zie: J. en A. Mosmans: Oude namen van huizen en straten te 's-Hertogenbosch, heruitgave juli 1973, blz. 53; huisnummers wijk B nrs. 377, 378, 379, later B 411, vanaf 1909: nr. 25
5.SASH Schutterij-archief, inv. nr. 110
6.Zie: Mosmans (hiervoor genoemd)
7.Zie: Mosmans (hiervoor genoemd), kaartje na blz. 22
8.Zie: Informatiebord op het pleintje zelf.
9.O.a. in 1874 en 1878 als hij de geboortes van kinderen van zijn broer Christ mee komt aangeven.
10.BHIC voormalig archief tussen Aa en Dommel, kad. gem. Vught, art. nrs. 1399 en 1588, dienstjaar 1895
11.SASH notarissen 1842-1895, not. Van der Does de Willebois, inv. nr. 1544, akten nrs. 60, 62, 64, 65, 77, 78
12.SASH, toegang 1B.1, nieuw archief: Kadaster, boekdeel 7, art. nr. 5316: wijk B 376, 377 en 378 (kad. nr. G 560), dit is het pand in de Minderbroedersstraat met de twee woninkjes aan het binnenplaatsje; het huisnummer verandert in 411. Nr. 410 was eerst B 375 (adresboek 1869, Van der Linden woonde er toen al). Zie verder: Mosmans (hiervoor genoemd), blz. 53, nr. 849
13.Zie verder: Dr F.L. Jansen: Kledinghandel in Transitie, blz. 108 e.v.
14.Overlevering en BR 1890-1900, deel nr. niet genoteerd, blad nr. 704
15.SASH notarissen 1842-1895, inv. nr. 1, repertorium notaris Mr. J. de Bergh, akte nr. 102; de akte zelf niet kunnen vinden, waarschijnlijk eruit gehaald bij aflossing van de schuld.
16.SASH notarissen 1896-1905, notaris Mr J. de Bergh, akte nr. 353,
17.SASH notarissen 1896-1905, notaris Mr J. de Bergh, akte nr. 458; bij de panden staat in de kantlijn met pen een totale waarde van ƒ 7100 bijgeschreven; dit lijkt me weinig gezien de aankoopprijs
18.SASH notarissen 1896-1905, notaris Mr J. de Bergh, inv. nr. 7, akte nr. 395
19.Idem akte nr. 429
20.SASH Gemeenteblad van 's-Hertogenbosch, besluiten van burgemeester en wethouders, nr. 54
21.SASH toegang 1B.1, nieuw archief, kadaster, boekdeel 7, art. nr. 5316. Dienstjaar 1903 [in de praktijk altijd een jaar eerder], het kad. nr. verandert van G 3997 in G 5339
22.SASH notarissen 1896-1905, notaris Van Heusden, inv. nr. 28, akte nr. 78
23.SASH toegang 1B.1, nieuw archief, kadaster, boekdeel 12, art. 6908: Adressen: Lombok 827 t/m 831
24.SASH BR 1900-1905, deel B3, blad 702 en deel B4, blad 820; verder: BR 1910-1920, deel nr. niet genoteerd, blad nr. 226, helaas geeft het BR geen verhuisdata
25.SASH notarissen 1906-1915, notaris Van de Mortel, inv. nr. 3, akte nr. 102
26.SASH notarissen 1906-1915, notaris Van de Mortel, inv. nr. 3, akte nr. 114
27.Idem inv. nr. 5, akte nr. 123
28.Idem inv. nr. 6, akte nr. 70
J.M.B. Boelens en O.J. Nienhuis, Boelens een RK Groninger familie met een grote Bossche tak (2006)
Genealogie
Artikelen
2006

Drs. J.M.B. Boelens

Boelens Minderbroedersstraat (1870-1950)
KringNieuws 3 (2006) 5-9
 
Literatuur en bronnenpublicaties

J.M.B. Boelens en O.J. Nienhuis, Boelens een RK Groninger familie met een grote Bossche tak (2006) I. 687-690, 693, 696, 704, 714, 716, 720, 722-723, 730, 735, 746, 753, 779; II. 823, 827, 880, 948, 948, 986, 989, 1007-1022

n: vermelding in een voetnoot