afb.

H.W. (Harry) Boekwijt

Den Haag 1952

Ir. Harry Boekwijt is sinds 1982 werkzaam als gemeentelijk bouwhistoricus in 's-Hertogenbosch. Hij is als adviseur monumentenzorg werkzaam, maar heeft ook bouwhistorische objectonderzoeken verricht, publiceerde artikelen en monografieën. Samen met Ronald Glaudemans en Wim Hagemans schreef hij in 2010 het publieksboek de Sint-Janskathedraal van 's-Hertogenbosch.
Putten uit het Bossche verleden (2012) 318
Artikelen
1988

H.W. Boekwijt

Bouwhistorisch onderzoek
Kroniek bouwhistorisch en archeologisch onderzoek 1 ('s-Hertogenbosch 1988) 16-17
 
1988

H.W. Boekwijt

Vughterstraat 75 ("De Meermin")
Kroniek bouwhistorisch en archeologisch onderzoek 1 ('s-Hertogenbosch 1988) 30-42
 
1988

H.W. Boekwijt

Kolperstraat 23, een huis tegen de oudste stadsmuur
Kroniek bouwhistorisch en archeologisch onderzoek 1 ('s-Hertogenbosch 1988) 51-57
 
1988

H.W. Boekwijt en A.H. van Drunen

Tweede Korenstraatje 18 ("De Put"), Tweede Korenstraatje 16 ("In den Vijghboom")
Kroniek bouwhistorisch en archeologisch onderzoek 1 ('s-Hertogenbosch 1988) 58-66
 
1989

H.W. Boekwijt en A.H. van Drunen

Jaarverslag Bouwhistorisch onderzoek
Jaarverslag '88 archeologie en bouwhistorie 's-Hertogenbosch (1989) 2-25
 
1989

H.W. Boekwijt

Bouwhistorisch onderzoek en publiciteit
Heemschut 11/12 (1989) 34-35
 
1990

H.W. Boekwijt

Steinhäuser in 's-Hertogenbosch im 13. und 14. Jahrhundert
in: Hausbau in den Niederlanden. Bericht über die Tagung des Arbeitskreises für Hausforschung in Utrecht vom 6. bis 10. Juni 1988
Jahrbuch für Hausforschung 39 (Marburg 1990) 153-172
 
1996

H.W. Boekwijt en A.H. van Drunen

Het middeleeuwse tussenbalkjuk opnieuw beschouwd
Jaarboek Monumentenzorg 1996. Monumenten en bouwhistorie (1996) 19-28
2012

Harry Boekwijt

Het misgelopen gerecht in het Keizershof
Putten uit het Bossche verleden (2012) 75-85
 
2020

Joris van Dierendonck

'Als je alles gaat beschermen, kan niets zich onderscheiden' : Haary Boekwijt over bouwhistorie en monumentenzorg
Bossche Kringen 2 (2020) 20-23
 
Boeken
1988

H.W. Boekwijt, H.L. Janssen (eds.)

Kroniek Bouwhistorisch en archeologisch onderzoek : 's-Hertogenbosch nr. 1
Kring vrienden 's-Hertogenbosch | 's-Hertogenbosch 1988 | ISBN 90-7236-801-0
 
1988

H.W. Boekwijt, A.H. van Drunen, W. Bouts, M. Vaessen en N.C.M. Maes

Cultuurhistorische inventarisatie 's-Hertogenbosch, deel 1, Het Zand
Uitgave Gemeente 's-Hertogenbosch | 's-Hertogenbosch 1988
 
1989

H.W. Boekwijt en A.H. van Drunen

Jongere Bouwkunst in 's-Hertogenbosch
Uitgave Gemeente 's-Hertogenbosch 1989 | Brochure
 
1990

H.W. Boekwijt en A.H. van Drunen met bijdragen van R. Glaudemans, A. Steketee, H. Strijbos

Jaarverslag Bouwhistorisch onderzoek 1989
Uitgave Stichting Archeologie en Bouwhistorie 's-Hertogenbosch en omstreken | 's-Hertogenbosch 1990
 
1993

H.W. Boekwijt

Van woning tot pastorie : Vijf eeuwen refugiehuis Mariënhage te 's-Hertogenbosch
's-Hertogenbosch 1993
 
1995

H.W. Boekwijt

Verdwenen kerken en kloosters in 's-Hertogenbosch
Uitgave gemeente 's-Hertogenbosch 1995 | Brochure
 
Bossche Bladen
1993

Harry Boekwijt

'De Grasso' markant in architectuur en de Bossche geschiedenis
Bossche Bladen 2 (1993) 53-59
1993

Harry Boekwijt en Eddie Nijhof

Van straat tot stroom : bouwhistorische en archeologische gegevens over Hinthamerstraat 102-104 en Louwse Poort
Bossche Bladen 3 (1993) 85-96
1994

Harry Boekwijt

Hinthamerstraat 100
Bossche Bladen 3 (1994) 102-104
1996

Harry Boekwijt

De voormalige pastorie van Sint-Cathrien
Bossche Bladen 3 (1996) 101-102
1996

Harry Boekwijt

Bouwhistorisch onderzoek Landhuis Coudewater: een kloostervleugel uit ca. 1513
Bossche Bladen 4 (1996) 153-155
1997

Harry Boekwijt

De kameren in de Putgang
Bossche Bladen 3 (1997) 110-111
1998

Harry Boekwijt

Bouwhistorisch onderzoek Verwersstraat 85
Bossche Bladen 3 (1998) 113-114
1999

Harry Boekwijt

Bouwhistorisch onderzoek : De Sint-Lambertus in Rosmalen
Bossche Bladen 2 (1999) 61-62
2000

Harry Boekwijt

In Omnibus Charitas' : Verleden van het klooster- en schoolcomplex aan de Choorstraat
Bossche Bladen 2 (2000) 50-52
2000

Harry Boekwijt

Het Stuer Ghewalt : Grof geschut tegen de Geldersen?
Bossche Bladen 3 (2001) 91-93
2006

Harry Boekwijt

Kofiehuizen rond de Markt : Burgerlijke elite en haar sociëteitsgebouwen
Bossche Bladen 3 (2006) 76-80
2009

Harry Boekwijt

Een betreurde held rust in deze tombe : Grafsteen aan buitenzijde Sint-Jan
Bossche Bladen 2 (2009) 53-54
Literatuur en bronnenpublicaties

Noordbrabants Historisch Jaarboek 17-18 (2000-2001) 322

n: vermelding in een voetnoot