Arnout van Boecop

's-Hertogenbosch 2 januari 1590 - na 1629

Cp

Arnout van Boecop1

Noten
1.Bots e.a., Noordbrabantse studenten, nummer 609; Taxandria 7 (1900) 167.
Wim Cp, Bestuurlijke elite 1579-1629 (2014)
Noordbrabantse studenten

609. BOECOP, Arnoldus (van)

204
H. Bots, J. Matthey, M. Meyer, Noordbrabantse studenten (1979) 204
Zegel

Zegel Arnt van Boecop

Brabants Historisch Informatie Centrum (BHIC)  
Zegelstempel

Zegelstempel van Arnoud van Boecop, schepen van 's-Hertogenbosch 1624

Het Noordbrabants Museum (inv.nr. 01146)
Zuylen

391. Arnoldi van Boecop

13
R.A. van Zuylen, Lijst der schepenen van de stad 's Hertogenbosch, benoemd van 1295 tot 1794, waarvan de schepenzegels in zilver, koper of lood bij het archief dier stad, of in het museum van het Provinciaal Genootschap voor Kunsten en Wetenschappen in Noordbrabant, nog aanwezig zijn ... ('s-Hertogenbosch 1865) 13
Literatuur en bronnenpublicaties

B.C.M. Jacobs, Justitie en politie in 's-Hertogenbosch voor 1629 (1986) 279

n: vermelding in een voetnoot