afb. Marc Bolsius, 1 december 2009

Johannes Wilhelmus Maria (Jan) Bluyssen

Nijmegen 10 april 1926 - 's-Hertogenbosch 8 augustus 2013 (87)

Bisdom

drs. Johannes Wilhelmus Maria Bluyssen

bisdomdenbosch.nl
Encyclopedie van Noord-Brabant

Johannes Wilhelmus Maria Bluyssen

162
163
Encyclopedie van Noord-Brabant 1 (1985) 162-163
Stadsgezichten

Bisschop Jan Bluyssen: „neem me niet kwalijk dat ik over God praat”

door Paul Kriele

27
„Stadsgezichten” een Bosch' album (1990) 27
Artikelen
1967

J.P.W.A. Smit

Het wapen van mgr. J. Bluyssen, bisschop van 's-Hertogenbosch
De Brabantse Leeuw 16 (1967) 65-72, 171
 
1984

Ben Spekman, B. Alfrink, Jan Bluyssen, Nico van den Akker

Bisschop Bluyssen. Geloven in mensen, mensen geloven
Bisdomblad ('s-Hertogenbosch 1984)
 
1984

Marinus Huijbregts

'Collegialiteit is de spil waar alles om draait'. Mgr. Johannes, Wilhelmus, Maria Bluyssen
Brabantia 5 (1984) 5-9
 
1985

Redactie

Bluyssen, Johannes Wilhelmus Maria
Encyclopedie van Noord-Brabant 1 (1985) 163
 
1986

Jan Boumans

Emeritus-bisschop Bluyssen na drie jaar 'in de luwte': 'Geloofscrisis is dieptepunt voorbij'
Dagblad voor Noord-Limburg, dinsdag 23 december 1986 | 25
 
1990

Paul Kriele en Aart van Woensel

Stadsgezichten een Bosch album
Boekhandel Mosmans 's-Hertogenbosch (1990) 27
 
2000

Redactie

Emeritus-bisschop van Den Bosch viert 4 juni gouden priesterfeest
Mgr. Bluyssen wilde "op een inspirerende manier met mensen bezig zijn"
Bisdomblad 21 (2000) 8-10
 
2000

Redactie

Mgr. Bluyssen vijftig jaar priester
De Roerom 10 (2000) 15
 
2001

Marijke Janssens, Hetty Baksteen-Aarts

Interview met oud bisschop mgr. Bluyssen op 19 maart 2001
Rondom Maria van 's-Hertogenbosch 1 (2001) 6-14
 
2001

Kees van Hasselt

Mgr. Bluyssen aan de vooravond van zijn 40-jarig bisschopsjubileum
"De opdracht tot vrede is urgenter dan ooit"
Bisdomblad 51 (2001) 7
 
2005

Jac.J. Luyckx

Interview : Mgr. J. Bluyssen : Den Bosch is me vertrouwd geworden
Bossche Bladen 1 (2005) 14
2010

Tom Vos

Bluyssen: 'Ik heb niets te verbergen'
Brabants Dagblad, maandag 20 december 2010
 
2013

Guido de Vries

Necrologie Jan Bluyssen (1926-2013), oud-bisschop
NRC Handelsblad, vrijdag 9 augustus 2013 | 8-9
 
2015

Chris van Mersbergen

Mutsaerts steunt bisschop in zaak Bluyssen
Brabants Dagblad, maandag 24 augustus 2015 | 23
 
2016

‘Rehabilitatie voor onze Jan’

Aan de vooravond van een symposium over de oud-bisschop verbreekt de familie Bluyssen het zwijgen over ‘de affaire-Jos’.
Tom Tacken | Brabants Dagblad, woensdag 11 mei 2016 | Regio 12
 
Boeken
1990

Herwi Rikhof, Ben Spekman

In hoop doet leven. Gesprekken met bisschop Jan Bluyssen
Meinema | 's-Gravenhage 1990
 
2006

Jan Bluyssen

Gebroken Wit
Heruitgave, met aanvulling over de afgelopen 20 jaar
Uitgeverij Veerhuis | Alphen aan de Maas 2006
 
Kranten
1979

Redactie

Feestelijkheden afgelast in verband kathedraal-Turken. Twee schilderijen voor jubilerende bisschop
Brabants Dagblad, maandag 14 mei 1979
 
1986

Redactie

'Geloofscrisis is dieptepunt voorbij'. Emeritus-bisschop Bluyssen na drie jaar 'in de luwte'
Dagblad voor Noord-Limburg, dinsdag 23 december 1986
 
2009

Mieske van Eck

Bluyssen: tastend zoeken naar verborgen God
Brabants Dagblad, dinsdag 1 december 2009
 
2010

Maarten van den Hurk

Bescheiden feest voor broze Jan Bluyssen
Brabants Dagblad, woensdag 2 juni 2010
 
2013

In de leer in het stille, kille duister

De gisteren overleden Jan Bluyssen diende de kerk in een roerig tijdsgewricht: de jaren '60 en '70. Hij moest om te beginnen in de leer in Veghel.
Twan van den Brand | Brabants Dagblad, vrijdag 9 augustus 2013 | 1
 
2013

In Memoriam : Populair in een rebels tijdsgewricht

Bruggenbouwer Bluyssen werd vanuit het Vaticaan met gefronste wenkbrauwen gevolgd.
Twan van den Brand | Brabants Dagblad, vrijdag 9 augustus 2013 | 2
 
2013

Tom Tacken en Dirk van Hunsel

'Het pastorale en het mystieke: dat was Bluyssen'.
Brabants Dagblad, vrijdag 9 augustus 2013 | 3
 
2013

'Scherp luisterend naar wat in en onder u leeft'

De gisteren overleden bisschop Jan Bluyssen was de rustige en bescheiden opvolger van de zo flamboyante Rinus Bekkers, voor wie hij grote bewondering koesterde. Herinnering aan een dienstbare monseigneur.
Twan van den Brand | Brabants Dagblad, vrijdag 9 augustus 2013 | 4
 
2013

De Bisschop die trouw zwoer aan het moderne

Jan Bluysen was een avant-gardistisch bisschop. Ook getrouwde mannen mochten van hem priester zijn. Hij botste dikwijls met Rome.
Guido de Vries | NRC Handelsblad, vrijdag 9 augustus 2013 | 8-9
 
2013

Voor beminnelijke Bluyssen was gelovige heilig

Het liefst kneep hij een oogje toe: waarom hardnekkig vasthouden aan de leer als gelovigen zelf het best weten wat ze met de kerk willen?
Jaap Stam | De Volkskrant, vrijdag 9 augustus 2013 | 7
 
2013

Applaus voor ‘gewone mens’

Jan Bluyssen zit nog in vele harten gesloten, bleek gisteren bij zijn uitvaart.
Paul Roovers | Brabants Dagblad, vrijdag 16 augustus 2013 | 32-33
 
Kunstafbeeldingen

Peer van den Molengraft

Mgr drs J.W.M. Bluyssen (geb. Nijmegen 1926), bisschop van 's-Hertogenbosch 1966-1984
AVC RHCe (0009466)
Afbeeldingen
  • 13 juli 2020
  • 8 augustus 2013
Literatuur en bronnenpublicaties

H.F.J.M. van den Eerenbeemt, Geschiedenis van Noord-Brabant (1996-1997) III. 273, 276, 284, 285, 288

L.H.A. Groothuis, De Brabantse bisschoppen Bekkers en De Vet XXVIII (1973) 29n, 44, 44n, 145, 146, 147, 149

Brian Heffernan, Ongeschoeide karmelitessen in de Nederlandse katholieke kerk, 1872-2020 | Radicaal kloosterleven (2021) 346, 639

Annelies van Heijst, Gedreven helpers : Een geschiedenis van Cordaids voorlopers (Hilversum 2014) 379, 381, 437, 445, 446

Th.G.A. Hoogbergen, Over Geestdrift en Bevlogenheid : 75 jaar Ons Middelbaar Onderwijs 1916-1991 LXXXVI (1991) 296, 337, 383, 388, 390, 390n, 391, 392, 394, 397, 398n

Willem Huberts, Soli Deo : Wouter Lutkie (1887-1968) : Biografie van een priester-fascist (2022) 104, 400

Paul Kriele, Stadsgezichten een Bosch' album (1990) 27

Noordbrabants Historisch Jaarboek 12 (1995) 200; 17-18 (2000-2001) 292

C. Peeters, De Sint Janskathedraal te 's-Hertogenbosch (1985) 111, 112, 131, 135

J.W.M. Peijnenburg, Van Roomsche Zegeningen en Paapsche Stoutigheden (2009) 59, 161, 247, 269, 270, 271, 273-286, 290, 292, 295, 300, 301, 303, 304, 306, 308, 310, 317, 318

Tentoonstelling Bossche bischoppen 1559-1975 (1975) 2-3, 11, 14

Aart Vos, 's-Hertogenbosch : De geschiedenis van een Brabantse stad 1629-1990 (1997) 385-387

n: vermelding in een voetnoot