Walterus Bloyman

? - 1493

Bichelaer, van den

55. Bloyman, Walterus

Noten
1.Melssen, "Manuaal", 236; GAH, RA 1194, fo.238r (1424/25), RA 1197, fo.14v (3 jan.1426), fo.184r (idem), RA 1206, fo.1r (3 okt.1435), RA 1209, fo.122v (1439), RA 1217, fo.313v (19 april 1447), RA 1222, fo.198r (1 juli 1452), RA 1226, fo.419r (1455), RA 1256, fo.90v (3 aug.1487); GAH, GG 2046 (regest 845) (16 jan.1439), 2461 (regest 1373) (9 juli 1471: Wouters vader Henric draagt een erfcijns over uit een huis in Dinther naast het erf van Chrispinianus Bloyman), 3069 (regest 1025) (26 juli 1448); Bijlage II 14.18, 173.42 (kwitantie d.d. 11 mei 1463).
2.GAH, RA 1216, fo.159v-160r (1446), RA 1221, fo.283r (1450/51), RA 1222, fo.198r (1 juli 1452), RA 1225, fo.- (1454/55: onvolledige verwijzing in de index onder het trefwoord ’schutterij’), RA 1229, fo.283r (1459), RA 1231, fo.163r (1460), RA 1238, fo.244v (1469), RA 1248, fo.68v (1479), RA 1253, fo.128r-v (6 aug.1484), RA 1256, fo.90v (3 aug.1487), fo.282v (4 mei 1487), RA 1261, fo.424v (1492), fo.427r-428r (31 jan.1492), RA 1262, fo.144r (1493); Melssen, "Manuaal", 236; Bannenberg e.a., De oude dekenaten, I 172; Bijlage II 52.7, 420.16.
3.Jacobs, Justitie, 272-275; De Ridder e.a., "Brabanders", 326; Melssen, "Manuaal", 233-236 (vermeldt als meester Henricks moeder: Kateryna, filia unica fily Gerardy Martins Delen dicty de dapper; Hermans, Verzameling, xvii-xviii, 523-546; Van Sasse van Ysselt, De voorname huizen, I 210; OLVB 49, fo.39r; Verreyt, Juten, "Noordbrabantsche zegels II", 181-189; Smits, De grafzerkeb, 82 nr.74.
4.GAH, RA 1253, fo.128r-v (6 aug. 1484), RA 1256, fo.90v (1487), RA 1262, fo.107r (1492), fo.227v, fo.330r (1493), RA 1263, fo.292r (1494); Smulders, "Over het schepenprotocol", 164; Bijlage II 55.1, 55.2, 55.3; Tabel 3.2, nr.49, 54; APB, St.Jan II, Obituarium, p.349.
A.H.P. van den Bichelaer, Het notariaat in Stad en Meierij van 's-Hertogenbosch tijdens de Late Middeleeuwen (1306-1531) (Amsterdam 1998)