Nicolaas van Blotenburg

's-Hertogenbosch 9 juni 1672 - 's-Hertogenbosch 17 mei 1742 (69)

Brouwer, Meijer en Schellekens

11. Nicolaas van Blotenburg

6
Kees de Brouwer, Ann Meijer en Eric Schellekens, Heeren van de Leeden (1983) Bijlage I. 6
Genealogie
Wapenboek I

Namen ende Wapenen der Heeren Beêedigde Broeders

138
Brabants Historisch Informatie Centrum (BHIC)
Literatuur en bronnenpublicaties

Kees de Brouwer, Ann Meijer en Eric Schellekens, Heeren van de Leeden (1983) Bijlage I. 6

Lucas G.C.M. van Dijck, Van vroomheid naar vriendschap (2012) 107-108

H.J.M. van Rooij, Het Oud-archief van het Groot-Ziekengasthuis te 's-Hertogenbosch (1963) I. 86

n: vermelding in een voetnoot