François van Blotenburg

's-Hertogenbosch 30 augustus 1650 - 9 juni 1719 (68)

Brouwer, Meijer en Schellekens

9. François van Blotenburg

6
Kees de Brouwer, Ann Meijer en Eric Schellekens, Heeren van de Leeden (1983) Bijlage I. 6
Genealogie
Hermans

235. François van Blootenburch 1704

84
C.R. Hermans, Handelingen van het Provinciaal Genootschap (1848) 84
Zegelstempel

Zegelstempel van Francois van Blootenburgh, schepen van 's-Hertogenbosch 1704

Het Noordbrabants Museum (inv.nr. 07403)
Zuylen

470. Franchois van Blootenburch

16
R.A. van Zuylen, Lijst der schepenen van de stad 's Hertogenbosch, benoemd van 1295 tot 1794, waarvan de schepenzegels in zilver, koper of lood bij het archief dier stad, of in het museum van het Provinciaal Genootschap voor Kunsten en Wetenschappen in Noordbrabant, nog aanwezig zijn ... ('s-Hertogenbosch 1865) 16
Literatuur en bronnenpublicaties

Kees de Brouwer, Ann Meijer en Eric Schellekens, Heeren van de Leeden (1983) Bijlage I. 6

n: vermelding in een voetnoot