Jan Bloeymans

21 juli 1564 - 11 december 1593 (29)

Cp

Jan Bloeymans

Noten
1.Melssen, 'Gerard Michiels uit Eindhoven en enkele van zijn nakomelingen', De Brabantse Leeuw 23 (1974) 141-156; Schuttelaars, Heren van de Raad, 451 en 470.
2.Van Dijck, Van vroomheid naar vriendschap, 108-109.
Wim Cp, Bestuurlijke elite 1579-1629 (2014)
Noordbrabantse studenten

563. BLOEYMAN (Bloemmans), Joannes

200
H. Bots, J. Matthey, M. Meyer, Noordbrabantse studenten (1979) 200
Zegelstempel

Zegelstempel van Jan Bloeijman, schepen van 's-Hertogenbosch 1592

Het Noordbrabants Museum (inv.nr. 01116)
Zuylen

349. Joannis Bloeyman

12
R.A. van Zuylen, Lijst der schepenen van de stad 's Hertogenbosch, benoemd van 1295 tot 1794, waarvan de schepenzegels in zilver, koper of lood bij het archief dier stad, of in het museum van het Provinciaal Genootschap voor Kunsten en Wetenschappen in Noordbrabant, nog aanwezig zijn ... ('s-Hertogenbosch 1865) 12
Literatuur en bronnenpublicaties

H. Bots, J. Matthey, M. Meyer, Noordbrabantse studenten XLIV (1979) 200

n: vermelding in een voetnoot