Henrick Bloeyman(s)

11 oktober 1519 - 's-Hertogenbosch 13 april 1584 (64)

Cöp

Henrick Bloeymans

Noten
1.Van Oudheusden en Tummers, grafzerk 301.
2.Schuttelaars, Heren van de Raad, 451; Melssen, 'Gerard Michiels uit Eindhoven en enkele van zijn nakomelingen', De Brabantse Leeuw 23 (1974) 141-156; sH, R 1850, f 307, 22 december 1590.
3.Van Dijck, Van vroomheid naar vriendschap, 108-109.
Wim Cöp, Bestuurlijke elite 1579-1629 (2014)
Encyclopedie van Noord-Brabant

Henrick Bloeyman

bron: dr. L. Pirenne: 's-Hertogenbosch tussen Atrecht en Utrecht, 1599; Anton van Oirschot: Drie heerlijkheden aan de Lei, 1965.

162
Encyclopedie van Noord-Brabant 1 (1985) 162
Genealogie
Schuttelaars

Henrick Bloeyman(s)

Literatuur
MELSSEN, 'Gerard Michiels uit Eindhoven en enkele van zijn nakomelingen' in: De Brabantse Leeuw 23 (1974) 148; MELSSEN, 'Manuaal van Henrick Bloeymans, heer van Helvoirt' in: Jaarboek van het Centraal Bureau voor Genealogie 27 (1973) 233-236; PB 263v, 265v, 412v; SMITS, De grafzerken in de kathedrale Sint Janskerk van 's-Hertogenbosch ('s-Hertogenbosch 1912) 82; SMULDERS, 'Het kasteel 'Zwijnsbergen' te Helvoort' in: De Brabantse Leeuw 1 (1952) 81; VAN SASSE VAN YSSELT, De voorname huizen en gebouwen van 's-Hertogenbosch, alsmede hunne eigenaars of bewoners in vroegere eeuwen I-III ('s-Hertogenbosch 1911-1914) I 210, 249; VAN SASSE VAN YSSELT, 'De Bossche tak der familie Wynants van Resant' in: Taxandria 9 (1902) 294; VAN SASSE VAN YSSELT, 'De familie van Grevenbroeck en de heerlijkheden Loon op Zand, Mierlo en Helvoirt' in: Taxandria 8 (1901) 154; VAN SCHIJNDEL, 'Het Brabantse geslacht Lombaerts' in: De Brabantse Leeuw 1 (1952) 41; VERREYT / JUTEN, 'Noordbrabantsche zegels' in: Taxandria 6 (1899) 181-186; WIJNAENDTS VAN RESANDT, 'Wynants van Resant' in: Taxandria 11 (1904) 106.
A. Schuttelaars, Heren van de raad. Bestuurlijke elite van 's-Hertogenbosch in de stedelijke samenleving 1500-1580 (Nijmegen 1998) bijlage 3
Zegelstempel

Zegelstempel van Hendrik Bloeijman, schepen van 's-Hertogenbosch 1546

Het Noordbrabants Museum (inv.nr. 01087)
Zuylen

292. Henrici Bloeijman

11
R.A. van Zuylen, Lijst der schepenen van de stad 's Hertogenbosch, benoemd van 1295 tot 1794, waarvan de schepenzegels in zilver, koper of lood bij het archief dier stad, of in het museum van het Provinciaal Genootschap voor Kunsten en Wetenschappen in Noordbrabant, nog aanwezig zijn ... ('s-Hertogenbosch 1865) 11
Artikelen
1974

J.Th.M. Melssen

'Gerard Michiels uit Eindhoven en enkele van zijn nakomelingen'
De Brabantse Leeuw 9-10 (1974) 148
 
Literatuur en bronnenpublicaties

B. Blondé, De sociale structuren en economische dynamiek van 's-Hertogenbosch 1500-1550 LXXIV (1987) 202

G.C.M. van Dijck, De Bossche Optimaten (1973) 311, 314, 453

Lucas G.C.M. van Dijck, Van vroomheid naar vriendschap (2012) 108-109

J.H. van Heurn, Beschrijving der Stad 's-Hertogenbosch (2022) 422

J.A.M. Hoekx e.a., Vruchten van de goede en de slechte boom : Heyman Voicht van Oudheusden over de godsdiensttwisten in zijn stad 's-Hertogenbosch en in Breda (1577-1581) (2008) 20, 45, 47, 135, 215

B.C.M. Jacobs, Justitie en politie in 's-Hertogenbosch voor 1629 (1986) 272, 273, 274, 275

M.A. Nauwelaerts, Latijnse school en onderwijs te 's-Hertogenbosch tot 1629 XXX (1974) 154, 310

Jan van Oudheusden en Harry Tummers, De grafzerken van de Sint-Jan te 's-Hertogenbosch (2010) I. 119

L.P.L. Pirenne, 's-Hertogenbosch tussen Atrecht en Utrecht (1959) 13, 18n, 32, 33, 38, 42, 49, 53, 58, 72, 81, 102, 113, 118n, 132, 163, 173, 174, 174n, 175, 180, 181, 182, 183, 198, 199, 203, 204, 206, 209, 212, 214, 235n, 243, 249n, 261, 261n, 275

A. Schuttelaars, Heren van de raad (1998) 4, 121, 122, 124n, 129, 129n, 141, 166, 179, 194, 229, 239, 244, 245, 248, 250, 299n, 310, 349, 358, 441, 451

C.F.Xav. Smits, De grafzerken in de kathedrale Sint-Janskerk van 's-Hertogenbosch (1912) 82

Geertrui Van Synghel, De stedelijke secretarie van 's-Hertogenbosch tot ca. 1450 (2007) 333n

n: vermelding in een voetnoot