Henricus Bloem

? - ?

Bichelaer, van den

54. Bloem, Henricus - filius Johannis

Noten
1.Bijlage II 54.1, 54.2, 54.3, 272.47; Tabel 3.2, nr.13; Schutjes, Geschiedenis, IV 309; Bijsterveld, Laverend, II 657 nr.2628; Mosmans vermeldt hem abusievelijk in het jaar 1437, zie: Mosmans, "De middeleeuwsche notarissen", 187.
A.H.P. van den Bichelaer, Het notariaat in Stad en Meierij van 's-Hertogenbosch tijdens de Late Middeleeuwen (1306-1531) (Amsterdam 1998)