Guilhelmus de Blochoven

? - vóór 13 juni 1523

Bichelaer, van den

56. Blochoven, Guilhelmus de

Noten
1.Bijlage II 56.1, 182.19, 182.24; APB, St.Jan II, kwitantie d.d. St.Jansmis 1522; Glebbeek, "De kerkfabriek", 213; OLVB 49, fo.34v; OLVB 52, band 10, fo.223r (1522/23); Bijsterveld, Laverend, II 673 nr.2919; Vgl.: Van Bavel, Inventaris van 100 Bossche testamenten, 49 nr.84 (Van Vlochoven).
A.H.P. van den Bichelaer, Het notariaat in Stad en Meierij van 's-Hertogenbosch tijdens de Late Middeleeuwen (1306-1531) (Amsterdam 1998)
Wapenboek I

Namen ende Wapenen der Heeren Beêedigde Broeders

78v
Brabants Historisch Informatie Centrum (BHIC)
Literatuur en bronnenpublicaties

Lucas G.C.M. van Dijck, Van vroomheid naar vriendschap (2012) 106

n: vermelding in een voetnoot