Theodricus Blerinct

? - ?

Bichelaer, van den

52. Blerinct, Theodricus

Noten
1.GAH, RA 1240, fo.380v (20 aug.1471), RA 1265, fo.359v (12 juli 1496); Bijlage II 5.90 (verwijzing), 52.1, 52.2, 246.6, 313.22; Maarschalkerweerd, "Het openbare notariaat", 65.
2.AAB II, Kopieboek Hoevenaars I nr.489 (regest 780) (Extractum ex libro protocolli Theoderici Blerinck, presbiteri, notarii publici, capellani ecclesie parochialis de Heeswijck pro tempore. Liber in quo hec scripta sunt est Buscoduci, sub magistro Hermanno Philters, presbitero in Magno Hospitali); Bannenberg e.a., De oude dekenaten, I 36, 198; Bijsterveld, Laverend, II 657 nr.2640; GAH, RA 1258, fo.112r (15 okt.1488); Bijlage II 5.63 (legataris), 52.1 t/m 52.18, 313.2, 313.22; GAH, GG 602 (1473/74); OLVB 52, band 4bis, fo.183v (1481/82); RANB, SCH 344 (1484/85); Van der Velden, "Het 15de-eeuwse jaargetijdenboek", 36, 67.
3.OLVB 52, band 4bis, fo.183v (1481/82); Van Dijck, De Bossche optimaten, 172; GAH, GG 601 (1472/73), 3379a (6 juni 1490); Tabel 3.2, nr.53; Vgl. ook: M. Oosterbosch, "Het openbare notariaat in Antwerpen", II 20-21 nr.16 (Arnoldus Blerinx uit Breda, notaris 1514-1538).
4.GAH, RA 1258, fo.112r (15 okt.1488), RA 1268, fo.58r (4 juli 1500); Bijlage II 52.15, 412.1.
A.H.P. van den Bichelaer, Het notariaat in Stad en Meierij van 's-Hertogenbosch tijdens de Late Middeleeuwen (1306-1531) (Amsterdam 1998)