afb.

Joannes Petrus van Blarkom

Beverwijk 28 februari 1811 - Stratum 2 februari 1895 (83)

Archief
Duijvendak

Mr. Johannes Petrus van Blarkom

296
Maarten Duijvendak, Rooms, rijk of regentesk ('s-Hertogenbosch 1990) 296
Functies

mr. Johannes Petrus van Blarkom

46
J.M.A. Boots, P.H.A. Calis, F. van den Heuvel en W. de Vries, Het Gerechtshof te 's-Hertogenbosch 1838-1988 (1988) 47
Genealogie
Artikelen
1937

A.F.O. van Sasse van Ysselt

Gedenkschrift van het Provinciaal Genootschap van Kunsten en Wetenschappen in Noord-Brabant
Johannes Petrus van Blarkom, voorzitter 1871-1874
Taxandria XLIV (1937) 22
Literatuur en bronnenpublicaties

J.M.A. Boots, P.H.A. Calis, F. van den Heuvel en W. de Vries, Het Gerechtshof te 's-Hertogenbosch 1838-1988 (1988) 47

Maarten van Boven, Bossche Heeren : Een biografie van het Bossche sociėteitsleven 1789-2019 (2019) 280

Maarten Duijvendak, Rooms, rijk of regentesk (1990) 296

G.Chr. Kok, Van Raad van Brabant naar gerechtshof 's-Hertogenbosch (2008) 279, 292

n: vermelding in een voetnoot