Jan van Blarkom

Breukelen 25 januari 1770 - 's-Hertogenbosch 7 juni 1845 (75)

Duijvendak

Mr. Jan van Blarkom

295
Maarten Duijvendak, Rooms, rijk of regentesk ('s-Hertogenbosch 1990) 295-296
Functies

Mr. Jan van Blarkom

47
J.M.A. Boots, P.H.A. Calis, F. van den Heuvel en W. de Vries, Het Gerechtshof te 's-Hertogenbosch 1838-1988 (1988) 47
Genealogie
Van Kempen

Mr. J. van Blarkom

362
A.F.J. van Kempen, Gouvernement tussen Kroon en Statenfacties Bijlage VI (1988) 362
Literatuur en bronnenpublicaties

J.M.A. Boots, P.H.A. Calis, F. van den Heuvel en W. de Vries, Het Gerechtshof te 's-Hertogenbosch 1838-1988 (1988) 47

Maarten van Boven, Bossche Heeren : Een biografie van het Bossche sociėteitsleven 1789-2019 (2019) 46

Maarten Duijvendak, Rooms, rijk of regentesk (1990) 295-296

A.F.J. van Kempen, Gouvernement tussen Kroon en Statenfacties (1988) 89, 94, 98, 105, 126, 136, 141, 144, 154-155, 160, 162, 171, 173, 179-181, 183, 190-192, 195-196, 224, 228-229, 231, 253, 262, 264-265, 275-277, 279, 281-283, 286, 289, 302, 326

G.Chr. Kok, Van Raad van Brabant naar gerechtshof 's-Hertogenbosch (2008) 286, 292

n: vermelding in een voetnoot