Nicolaas de Blankendaal

's-Hertogenbosch 1706 - 's-Hertogenbosch 23 januari 1753

Brouwer, Meijer en Schellekens

8. Mr. Nicolaas de Blankendaal

5
Kees de Brouwer, Ann Meijer en Eric Schellekens, Heeren van de Leeden (1983) Bijlage I. 5
Noordbrabantse studenten

557. BLANKENDAAL, Nicolaas de

199
H. Bots, J. Matthey, M. Meyer, Noordbrabantse studenten XLIV (1979) 199
Literatuur en bronnenpublicaties

H. Bots, J. Matthey, M. Meyer, Noordbrabantse studenten XLIV (1979) 199

Kees de Brouwer, Ann Meijer en Eric Schellekens, Heeren van de Leeden (1983) Bijlage I. 5

Lucas G.C.M. van Dijck, Van vroomheid naar vriendschap (2012) 106

P.C. Molhuijsen (e.d.), Bronnen tot de geschiedenis der Leidse Universiteit (1919-1924) V. 226

G. du Rieu (ed.), Album Studiosorum Academiae Lugduno-Batavae MDLXXV-MDCCCLXXV (1875) 907

A.F.O. van Sasse van Ysselt, De voorname huizen en gebouwen van 's-Hertogenbosch (1910) II. 239, 402

n: vermelding in een voetnoot