Nicolaas de Blankendaal

's-Hertogenbosch 18 december 1670 - 's-Hertogenbosch 19 juli 1746 (75)

Brouwer, Meijer en Schellekens

7. Dr. Nicolaas de Blankendaal

5
Kees de Brouwer, Ann Meijer en Eric Schellekens, Heeren van de Leeden (1983) Bijlage I. 5
Noordbrabantse studenten

556. BLANKENDAAL, Nicolaas de

199
H. Bots, J. Matthey, M. Meyer, Noordbrabantse studenten XLIV (1979) 199
Literatuur en bronnenpublicaties

Album Studiosorum Academiae Rheno-Traiectinae (1636-1886) (Utrecht 1886) 92

H. Bots, J. Matthey, M. Meyer, Noordbrabantse studenten XLIV (1979) 199

Kees de Brouwer, Ann Meijer en Eric Schellekens, Heeren van de Leeden (1983) Bijlage I. 5

A.F.O. van Sasse van Ysselt, De voorname huizen en gebouwen van 's-Hertogenbosch (1910) II. 339, 402

n: vermelding in een voetnoot