afb.

Familie Bijvoet

Literatuur en bronnenpublicaties

Maarten Duijvendak, Rooms, rijk of regentesk (1990) 303-304

n: vermelding in een voetnoot