afb.

René Charles Ghislain Marie de Bieberstein Rogalla Zawadsky

Maastricht 3 april 1862 - 's-Hertogenbosch 12 augustus 1946 (84)

Archief
Functies

mr. René Charles Ghislain Marie de Bieberstein Rogalla Zawadsky

46
J.M.A. Boots, P.H.A. Calis, F. van den Heuvel en W. de Vries, Het Gerechtshof te 's-Hertogenbosch 1838-1988 (1988) 46
Genealogie
Kok

Bieberstein Rogalla Zawadsky, mr. René Charles Ghislain Marie baron de

292
G.Chr. Kok, Van Raad van Brabant naar gerechtshof 's-Hertogenbosch (2008) 292
Ridderorden

Bieberstein Rogala Zawadsky. Mr. René Charles Ghislain Marie Baron de

W. Baron Snouckaert van Schauburg e.a., De Nederlandsche ridderorden 1900-1936 1 (1937) 131
Wapenboek II

Wapenboek II der zeereerwaarden Heeren Broeders der Illustre Lieve Vrouwe Broederschap

20v
Brabants Historisch Informatie Centrum (BHIC)
Literatuur en bronnenpublicaties

J.M.A. Boots, P.H.A. Calis, F. van den Heuvel en W. de Vries, Het Gerechtshof te 's-Hertogenbosch 1838-1988 (1988) 46

Maarten van Boven, Bossche Heeren : Een biografie van het Bossche sociëteitsleven 1789-2019 (2019) 73

C.J.G. Bredius, Naamlijst van de leden der rechterlijke macht (1924) 6

Klaasje Douma, De adel in Noord-Brabant, 1814-1918 (2015) Bijlage 31, 93-94, 100, 103, 127, 138

G.Chr. Kok, Van Raad van Brabant naar gerechtshof 's-Hertogenbosch (2008) 279, 292

W. Baron Snouckaert van Schauburg e.a., De Nederlandsche ridderorden 1900-1936 1 (1937) 131

n: vermelding in een voetnoot