Martinus Joannes van de Bichelaer

's-Hertogenbosch 1746 - 's-Hertogenbosch 11 juli 1803

Kloosternaam: Henricus van 's-Hertogenbosch. Kapucijn van de Vlaamse provincie. Zoon van Joannes en Catharina van den Heuven. Gedoopt in Sint-Catharina 7 juli 1746. Inkleding op 14 juli 1767; ontvangt tonsuur en mindere orden te Mechelen op 22 september 1769 (woont in Mechelen). Wordt er tot subdiaken gewijd op 23 september 1769; tot diaken op 22 september 1770 en tot priester op 25 mei 1771 (woont in Mechelen). Doet hogere studies in Mechelen seder 1769; eindexamen in Brussel 1776, graad predikant en biechtvader. Jurisdictie in Mechelen (1776-1787). Predikant in Sint-Goorik te Brussel in 1786. Jurisdictie te Antwerpen in 1779, 1791 (woont in Antwerpen). Woont in Lier in 1796, biechtvader aldaar in 1802. Vicaris in Mechelen in 1788-1790, in Leuven in 1790-1791 en in Antwerpen in 1791-1793. Sterft in 's-Hertogenbosch op 11 juli 1803.
Literatuur
Hildebrand, De kapucijnen, 5 (1950), blz. 33, 77, 92; 7 (1952), blz. 338, nr. 2363; 10 (1956), blz. 312; Ch. Verreyt, Noordbrabantsche bidprentjes, in Taxandria, 23 (1916), blz. 68 en Aanteekeningen betrekkelijk Noordbrabantsche R.K. geestelijken, in Taxandria, 24 (1917), blz. 112..
G. Van Reyn en E. Persoons
Literatuur en bronnenpublicaties

P. Hildebrand, De Kapucijnen in de Nederlanden en het Prinsbisdom Luik V (1950) 33, 77, 92; VII (1952) 338; X (1956) 312

n: vermelding in een voetnoot