afb. 1898

Willem Bezemer

's-Hertogenbosch 19 februari 1867 - Rotterdam 5 maart 1898 (31)

Functies

W. Bezemer

Functies / onderscheiding(en)

  • Adjunct-archivaris te Rotterdam
  • Advocaat te 's-Hertogenbosch
  • Lid sociëteit De Zwarte Arend, 1890
Genealogie
In Memoriam

Mr. W. Bezemer †

Afdeling Erfgoed 's-Hertogenbosch (AEH)
Literatuur en bronnenpublicaties

Maarten van Boven, Bossche Heeren : Een biografie van het Bossche sociëteitsleven 1789-2019 (2019) 279

n: vermelding in een voetnoot