Arnt Beys

1461 - 1536'40

Genealogie
Schuttelaars

Arnt Beys

Literatuur
AILB rekening 1535; P.C. Boeren, 'Lodewijk Beys. Een 's-Hertogenbosch Jeruzalemvaarder', Edele Brabant, 30 juni 1950; PB 26v, 93v, 95v; SP 1272 63r, 1287 83v, 1290 116r, 1291 187r, 1293 159r, 1297 179v, 1311 16r; VAN SASSE VAN YSSELT, De voorname huizen en gebouwen van 's-Hertogenbosch, alsmede hunne eigenaars of bewoners in vroegere eeuwen I-III ('s-Hertogenbosch 1911-1914) I 286.
A. Schuttelaars, Heren van de raad. Bestuurlijke elite van 's-Hertogenbosch in de stedelijke samenleving 1500-1580 (Nijmegen 1998) bijlage 3
Zegelstempel

Zegelstempel van Arnoud Beijs, schepen van 's-Hertogenbosch 1525

Het Noordbrabants Museum (inv.nr. 01065)
Zuylen

254. Arnoldi Beijs

10
R.A. van Zuylen, Lijst der schepenen van de stad 's Hertogenbosch, benoemd van 1295 tot 1794, waarvan de schepenzegels in zilver, koper of lood bij het archief dier stad, of in het museum van het Provinciaal Genootschap voor Kunsten en Wetenschappen in Noordbrabant, nog aanwezig zijn ... ('s-Hertogenbosch 1865) 10
Literatuur en bronnenpublicaties

A. Schuttelaars, Heren van de raad (1998) 120, 122, 273, 317, 317n, 441, 450

n: vermelding in een voetnoot