afb.

Gijsbert van Beverwijk

Schijndel 4 februari 1780 - 's-Hertogenbosch 25 mei 1867 (87)

Duijvendak

Gijsbert van Beverwijk

295
Maarten Duijvendak, Rooms, rijk of regentesk ('s-Hertogenbosch 1990) 295
Genealogie
Wapenboek II

Wapenboek II der zeereerwaarden Heeren Broeders der Illustre Lieve Vrouwe Broederschap

9v
Brabants Historisch Informatie Centrum (BHIC)
Literatuur en bronnenpublicaties

Maarten van Boven, Bossche Heeren : Een biografie van het Bossche sociėteitsleven 1789-2019 (2019) 279

Lucas G.C.M. van Dijck, Van vroomheid naar vriendschap (2012) 100

Klaasje Douma, De adel in Noord-Brabant, 1814-1918 (2015) 272, 275; Bijlage 40

Maarten Duijvendak, Rooms, rijk of regentesk (1990) 295

A.F.J. van Kempen, Gouvernement tussen Kroon en Statenfacties LXXVI (1988) 77, 79, 83, 88, 122, 134, 162, 178, 212, 214, 229, 257, 261, 266n, 272, 349, 352

n: vermelding in een voetnoot