Roelof de Bever

1513 - na 20 oktober 1573

Genealogie
Schuttelaars

Roelof de Bever

Literatuur
BEELAERTS VAN BLOKLAND, 'Extract uyt de genealogie van de familie Van Veen, gesproten uyt den huyse van Heusden' in: Taxandria 7 (1900) 201; SP 1396 147r-149r, 1398 10r; VAN SASSE VAN YSSELT, De voorname huizen en gebouwen van 's-Hertogenbosch, alsmede hunne eigenaars of bewoners in vroegere eeuwen I-III ('s-Hertogenbosch 1911-1914) I 81; VAN SASSE VAN YSSELT, De voorname huizen en gebouwen van 's-Hertogenbosch, alsmede hunne eigenaars of bewoners in vroegere eeuwen I-III ('s-Hertogenbosch 1911-1914) II 498; VAN SASSE VAN YSSELT, 'De Bossche familie Monicx' in: Taxandria 34 (1927) 47; VAN SASSE VAN YSSELT, 'Grafzerken en wapenborden in de hervormde kerk te Berlicum' in: Taxandria 20 (1913) 127-128.
A. Schuttelaars, Heren van de raad. Bestuurlijke elite van 's-Hertogenbosch in de stedelijke samenleving 1500-1580 (Nijmegen 1998) bijlage 3
Zegel

Zegel Rodolphus die Beuer

Brabants Historisch Informatie Centrum (BHIC)  
Zegelstempel

Zegelstempel van Rudolf de Bever, schepen van 's-Hertogenbosch 1550

Het Noordbrabants Museum (inv.nr. 01088)
Zuylen

295. Rodolphi die Bever

11
R.A. van Zuylen, Lijst der schepenen van de stad 's Hertogenbosch, benoemd van 1295 tot 1794, waarvan de schepenzegels in zilver, koper of lood bij het archief dier stad, of in het museum van het Provinciaal Genootschap voor Kunsten en Wetenschappen in Noordbrabant, nog aanwezig zijn ... ('s-Hertogenbosch 1865) 11
Literatuur en bronnenpublicaties

Lucas G.C.M. van Dijck, Van vroomheid naar vriendschap (2012) 99

B.C.M. Jacobs, Justitie en politie in 's-Hertogenbosch voor 1629 (1986) 273, 274

A.F.O. van Sasse van Ysselt, De voorname huizen en gebouwen van 's-Hertogenbosch (1910) III. 143

A. Schuttelaars, Heren van de raad (1998) 142n, 243, 441, 450

Taxandria (1896) 286

n: vermelding in een voetnoot