Jan de Bever

? - 1532

Genealogie
Schuttelaars

Jan de Bever

Literatuur
BEELAERTS VAN BLOKLAND, 'Extract uyt de genealogie van de familie Van Veen, gesproten uyt den huyse van Heusden' in: Taxandria 7 (1900) 199, 201; PB 151r, 240v; VAN SASSE VAN YSSELT, De voorname huizen en gebouwen van 's-Hertogenbosch, alsmede hunne eigenaars of bewoners in vroegere eeuwen I-III ('s-Hertogenbosch 1911-1914) II 67, 498; VAN SASSE VAN YSSELT, 'De familie van Grevenbroeck en de heerlijkheden Loon op Zand, Mierlo en Helvoirt' in: Taxandria 8 (1901) 74; VAN SASSE VAN YSSELT, 'De Oirschotse tak der familie Beelaerts' in: Taxandria 9 (1902) 62; VAN SASSE VAN YSSELT, 'Grafzerken en wapenborden in de hervormde kerk te Berlicum' in: Taxandria 20 (1913) 127.
A. Schuttelaars, Heren van de raad. Bestuurlijke elite van 's-Hertogenbosch in de stedelijke samenleving 1500-1580 (Nijmegen 1998) bijlage 3
Wapenboek I

Namen ende Wapenen der Heeren Beêedigde Broeders

83r
Brabants Historisch Informatie Centrum (BHIC)
Zegelstempel

Zegelstempel van Jan de Bever, schepen van 's-Hertogenbosch 1508

Het Noordbrabants Museum (inv.nr. 01052)
Zuylen

227. Johis. die Bever

9
R.A. van Zuylen, Lijst der schepenen van de stad 's Hertogenbosch, benoemd van 1295 tot 1794, waarvan de schepenzegels in zilver, koper of lood bij het archief dier stad, of in het museum van het Provinciaal Genootschap voor Kunsten en Wetenschappen in Noordbrabant, nog aanwezig zijn ... ('s-Hertogenbosch 1865) 9
Literatuur en bronnenpublicaties

Lucas G.C.M. van Dijck, Van vroomheid naar vriendschap (2012) 99

B.C.M. Jacobs, Justitie en politie in 's-Hertogenbosch voor 1629 (1986) 269, 270

A. Schuttelaars, Heren van de raad (1998) 244n, 390n, 450

n: vermelding in een voetnoot