Petrus van Beugen

's-Hertogenbosch 1668 - Gent 16 oktober 1713

Kloosternaam: Serenus van 's-Hertogenbosch. Kapucijn van de Vlaamse provincie. Zoon van Joannes en Catharina van Boxtel. Broer van Christophorus (Angelus van 's-Hertogenbosch). Gedoopt in Sint-Jan op 5 maart 1668. Geimmatriculeerd in de Leuvense universiteit in 1686. Inkleding op 27 juli 1687. Ontvangt tonsuur en mindere orden te Brussel op 17 september 1688. Tot priester gewijd te Antwerpen op 16 mei 1693 (woont in Brugge). Jurisdictie te Brugge (1672), Mechelen (1674) en Doornik (1672). Woont in Dendermonde in 1704 en Mechelen in 1711-1712. Sterft als predikant te Gent op 16 oktober 1713.
Literatuur
Hildebrand, De kapucijnen, 7 (1952), blz. 575, nr. 4180; Bots, Noordbrabantse studenten, blz. 191.
G. Van Reyn en E. Persoons
Noordbrabantse studenten

483. BEUGEN (Beugem), Petrus van

191
H. Bots, J. Matthey, M. Meyer, Noordbrabantse studenten (1979) 191
Literatuur en bronnenpublicaties

H. Bots, J. Matthey, M. Meyer, Noordbrabantse studenten XLIV (1979) 191

P. Hildebrand, De Kapucijnen in de Nederlanden en het Prinsbisdom Luik VII (1952) 575

n: vermelding in een voetnoot