Joannes Baptista van Beugen

's-Hertogenbosch 1668 - Lier 8 februari 1701

Kloosternaam: Ignatius van 's-Hertogenbosch. Kapucijn van de Vlaamse provincie. Zoon van Gaspar en Joanna van Wamel. Gedoopt op 5 maart 1668. Geimmatriculeerd in de Leuvense universiteit in 1686 (Artes). Inkleding op 21 juni 1666. Woont in Maaseik in 1677-1678; sterft als predikant te Lier op 8 februari 1701.
Literatuur
Hildebrand, De kapucijnen, 7 (1952), blz. 365, nr. 2560; Bots, Noordbrabantse studenten, blz. 191.
G. Van Reyn en E. Persoons
Noordbrabantse studenten

482. BEUGEN, Joannes Bapista van

191
H. Bots, J. Matthey, M. Meyer, Noordbrabantse studenten (1979) 191
Literatuur en bronnenpublicaties

H. Bots, J. Matthey, M. Meyer, Noordbrabantse studenten XLIV (1979) 191

P. Hildebrand, De Kapucijnen in de Nederlanden en het Prinsbisdom Luik VII (1952) 365

n: vermelding in een voetnoot