Hermanus Justinus van Beugen

's-Hertogenbosch 14 juni 1811 - Oisterwijk 13 maart 1892 (80)

Functies

Hermanus Justinus van Beugen

Functies / gebeurtenissen / onderscheiding(en)

  • Priester gewijd te Grave, 13 juni 1835
  • Assistent te Gouda, 10 juni 1836
  • Kapelaan te Oss, 3 juli 1840
  • Kapelaan te 's-Hertogenbosch (Kathedraal), 15 februari 1844
  • Pastoor te Oisterwijk, 23 september 1856
  • Als zodanig eervol ontslagen en benoemd tot rector van het Gasthuis aldaar, 19 oktober 1891
Genealogie
Literatuur en bronnenpublicaties

L.H.C. Schutjes, Geschiedenis van het bisdom 's Hertogenbosch IV (1873) 321

n: vermelding in een voetnoot