Christophorus van Beugen

's-Hertogenbosch 16 juli 1666 - Brugge 20 april 1739 (72)

Kloosternaam: Angelus van 's-Hertogenbosch. Kapucijn van de Vlaamse provincie. Zoon van Joannes en Catharina van Boxtel. Gedoopt in Sint-Jan op 16 juli 1666; geimmatriculeerd in de Leuvense universiteit op 21 januari 1667 (Artes). Inkleding op 27 juli 1688; ontvangt tonsuur en mindere orden te Gent op 22 december 1690 (woont dan te Oudenaarde); tot subdiaken gewijd aldaar op 23 december 1690 en tot priester op 19 september 1693 (woont dan in bisdom Antwerpen). Jurisdictie in Brugge (1697, 1699), te Mechelen (1701, 1710). Woont in Brussel in 1710-1711 : preekt er de vasten gedurende 3 jaren ondermeer in de Finisterekerk; predikant te Tienen en stationarius in Edingen (1709 en 1711-1712) en in Sint-Salvator te Brugge (1718-1739). Viert er zijn jubileum (gedrukt Lof-galm, zie capuchins in the low countries). Verdacht van Jansenisme, daarom krijgt hij geen toelating van het definitorium om een prekenbundel uit te geven; de Brugse bisschop geeft een gunstig getuigenis over hem en zijn leer (1725). Sterft in Brugge op 20 april 1739.
Literatuur
Hildebrand, De kapucijnen, 5 (1950), blz. 227; 6 (1951), blz. 502, 530; 7 (1952), blz. 67, nr. 357; 8 (1954), blz. 143; 9 (1955), blz. 355, 419, 486; Hildebrand, Een welsprekend redenaar uit vroeger dagen. P. Angelus van 's-Hertogenbosch ( 1739), in Franciscaansch leven, 14 (1931), blz. 181-186; Bots, Noordbrabantse studenten, blz. 190.
G. Van Reyn en E. Persoons
Noordbrabantse studenten

480. BEUGEN (Beugem), Christophorus van

190
H. Bots, J. Matthey, M. Meyer, Noordbrabantse studenten (1979) 190
Literatuur en bronnenpublicaties

H. Bots, J. Matthey, M. Meyer, Noordbrabantse studenten XLIV (1979) 190

P. Hildebrand, De Kapucijnen in de Nederlanden en het Prinsbisdom Luik V (1950) 227; VI (1951) 502, 530; VII (1952) 67; VIII (1954) 143; IX (1955) 355, 419, 486

n: vermelding in een voetnoot