Andreas van Beugen

? - Grave 14 november 1698

Kloosternaam: Henricus van 's-Hertogenbosch. Kapucijn van de Vlaamse provincie. Zoon van Philippus en Mechtildis van Hees. Inkleding op 14 januari 1669; professie op 23 januari 1670. Tot diaken gewijd te Doornik op 12 mei 1673; tot priester aldaar op 22 december 1674; woont in Kortrijk in 1673-1676 en Maaseik in 1678-1679. Missionaris in Overasselt in 1688 en Velp in 1692. Sterft te Grave op 14 november 1698.
Literatuur
Hildebrand, De kapucijnen, 6 (1951), blz. 223, 270; 7 (1952), blz. 337, nr. 2361.
G. Van Reyn en E. Persoons
Noordbrabantse studenten

479. BEUGEN, (Brengen), Andreas van

190
H. Bots, J. Matthey, M. Meyer, Noordbrabantse studenten (1979) 190
Literatuur en bronnenpublicaties

H. Bots, J. Matthey, M. Meyer, Noordbrabantse studenten XLIV (1979) 190

P. Hildebrand, De Kapucijnen in de Nederlanden en het Prinsbisdom Luik VI (1951) 223, 270; VII (1952) 337

n: vermelding in een voetnoot