Johan George Betz

Breda 5 februari 1809 - 's Hertogenbosch 12 oktober 1867 (58)

Functies

Johan George Betz

Functies / onderscheiding(en)

  • ????. Predikant Wychen
  • 1835. Predikant 's-Hertogenbosch, 20 september 1835
  • 1864. Emeritus
Artikelen
1917

Redactie

Ds. Johan George Betz
Nederland's Patriciaat 8 (1917) 55
 
1949

Van Alphen

Johan George Betz
Gekomen van Wychen 20 september 1835, overleden 12 oktober 1867
Van Alphen's Nieuw Kerkelijk Handboek (1949) 265
 
Bronsveld
1867 's Hertogenbosch, 3 Nov. De Gemeente heeft een gevoelig verlies geleden. Den 12den Oct jl., namelijk, is onze oudste Leeraar, Ds. Johan George Betz overleden. En dat overlijden, zoo smartelijk vooral voor zijne vrouw en voor zijne kinderen, heeft hier algemeene droefheid veroorzaakt. Geen wonder! Betz was een beminnelijk mensch, en niet ligt zullen wij hem vergeten. Te Wijchem en Leur, waar de overledene van 1831-1835 werkzaam was, werd den 20 Oct. zijn dood aan de Gemeente bekend gemaakt en met algemeene deelneming vernomen. (pag 870)
Literatuur
Dr. A.W. Bronsveld. Stemmen voor waarheid en vrede. Amsterdam 1867.