Johannes de Best

? - ?

Bichelaer, van den

44. Best, Johannes de

Noten
1.GAH, RA 1180, p.414 (1395/96: Johannes, filius naturalis quondam domini Henrici de Best), RA 1181, fo.283r (4 dec.1399: Johannes de Best, filius naturalis domini quondam Henrici de Best, presbiteri); Hens e.a., Mirakelen, 552 nr.331, 555 nr.333; Bijlage II 44.1, 50.1, 72.1, 237.17, 265.1; AAB II, hs. Kievits, p.2, p.3, p.10; GAH, THG 1456-1459 (10 dec.1408); Vgl.: RANB, KHHG 1, fo.66v-67v (12 aug.1427: heer Jan van Best, deken van Geertruidenberg); Bijlage II 293.3 (14 juli 1433: heer Henric van Best, prior van de Kartuizers bij Geertruidenberg).
2.Toepke, Die Matrikel, I 31, 36; Keussen, Die Matrikel, I 21 nr.146; GAH, OA B4 (1400/01), vgl. B6 (1406) (= Van Zuijlen, Inventaris, 106, 114, 149); Spierings, Het schepenprotocol, 92-93; GAH, RA 1181, fo.229v (12 juli 1399), RA 1182, p.182 (1400), RA 1183, fo.397v (23 okt.1404), RA 1185, fo.334r (23 apr.1408), RA 1186, fo.47r (24 dec.1408), fo.281v (3 dec.1408); GAH, THG 1322 (11 mei 1403), THG 1456-1459 (10 dec.1408); Bijlage II 161.1.2; OLVB 52, band 1, fo.11r-v (1401/02), fo.59r (1409/10).
3.GAH, GG 2346 (regesten 511, 549 en 550) (18 aug.1420, transsumpten d.d. 30 mei en 2 juni 1421), 2402 (regest 396) (16 juli 1410); Tabel 3.2, nr.7; GAH, THG 1333a (11 okt.1403), 1939 (8 mei 1437), zie ook 1263 (30 jan.1400), 1322 (11 mei 1403); GAH, GB 120 (30 juli 1404), 2125 (4 nov.1445); GAH, RA 1180, p.7, p.31 (1393/94), RA 1185, fo.374r-v (1407/08), RA 1187, fo.21v (18 nov.1410), fo.225v (26 sept.1411), RA 1188, fo.337r (1413/14), RA 1189, fo.27r (23 nov.1414), fo.129v (1415), RA 1192, fo.28v (2 jan.1421), RA 1193, fo.138v (1 sept.1422), fo.331v (12 mrt.1423), vgl. RA 1180, p.554 (6 apr.1396: Jan van Best, natuurlijke zoon van wijlen Jan van Best), RA 1183, fo.157v (1402/03: heer Jan van Best, priester), fo.294v (1403/04: idem), fo.369r (1403/04: Jan van Best, man van Lysbeth, dochter van Gielis van Ghele), RA 1192, fo.8r (1420/21: heer Jan van Best, priester), RA 1205, fo.219r (1434/35: jonkvrouw Demoet, dochter van Aelbrecht Loden, weduwe van Jan van Best), RA 1228, fo.214r (1457/58: Lysbeth, dochter van Gielis van Gheel, weduwe van Jan van Best, en haar zoons Gerit en Jan); Bijlage II 72.1; Jacobs, Justitie, 261-265; Vgl.: APB, St.Jan II, Obituarium, p.146 (13 mei: Obitus Johannis de Best et Heylwigis, eius uxoris).
A.H.P. van den Bichelaer, Het notariaat in Stad en Meierij van 's-Hertogenbosch tijdens de Late Middeleeuwen (1306-1531) (Amsterdam 1998)
Literatuur en bronnenpublicaties

M.H.M. Spierings, Het Schepenprotocol van 's-Hertogenbosch 1367-1400 LIX (1984) 92, 93

Geertrui Van Synghel, De stedelijke secretarie van 's-Hertogenbosch tot ca. 1450 (2007) 64n, 100n, 141, 142, 148, 167, 168, 173, 232, 234, 257, 262, 275, 256, 287, 318, 321, 323n, 325, 331, 332, 334, 341, 364, 411, 414

n: vermelding in een voetnoot