Everaert Berwouts

1530 - 10 juni 1588

Cp

Everaert Berwouts1

Noten
1.Schuttelaars, Heren van de Raad, 450; Van Dijck, Van vroomheid naar vriendschap, 93
Wim Cp, Bestuurlijke elite 1579-1629 (2014)
Genealogie
Schuttelaars

Everaert Berwouts

Literatuur
MELSSEN, 'De visrechten op de Dommel bij Eindhoven' in: J. Spoorenberg en H.A.M. de Wit, Eindhoven door de Eeuwen (Eindhoven 1982) 63; Schuttelaars, '"Alsoo nu bamisse aenstaende is ..."', 41-43; SP 1411 116v-117v, 1854 120r-123r; SR 1573; VAN SASSE VAN YSSELT, De voorname huizen en gebouwen van 's-Hertogenbosch, alsmede hunne eigenaars of bewoners in vroegere eeuwen I-III ('s-Hertogenbosch 1911-1914) III 231; VAN SASSE VAN YSSELT, 'De kasteelen van Blaarthem' in: Taxandria 21 (1914) 124; VAN SCHIJNDEL, 'Oude Brabantse families 4: Van Oss' in: De Brabantse Leeuw 7 (1958) 187.
A. Schuttelaars, Heren van de raad. Bestuurlijke elite van 's-Hertogenbosch in de stedelijke samenleving 1500-1580 (Nijmegen 1998) bijlage 3
Zegelstempel

Zegelstempel van Everard Berwout(s), schepen van 's-Hertogenbosch 1566

Het Noordbrabants Museum (inv.nr. 01099)
Zuylen

317. Everardt Berwouts

11
R.A. van Zuylen, Lijst der schepenen van de stad 's Hertogenbosch, benoemd van 1295 tot 1794, waarvan de schepenzegels in zilver, koper of lood bij het archief dier stad, of in het museum van het Provinciaal Genootschap voor Kunsten en Wetenschappen in Noordbrabant, nog aanwezig zijn ... ('s-Hertogenbosch 1865) 11
Literatuur en bronnenpublicaties

G.C.M. van Dijck, De Bossche Optimaten (1973) 205, 430

Lucas G.C.M. van Dijck, Van vroomheid naar vriendschap (2012) 93

C.J. Gudde, 's-Hertogenbosch geschiedenis van vesting en forten (1974) 80

J.A.M. Hoekx e.a., Vruchten van de goede en de slechte boom : Heyman Voicht van Oudheusden over de godsdiensttwisten in zijn stad 's-Hertogenbosch en in Breda (1577-1581) (2008) 215

B.C.M. Jacobs, Justitie en politie in 's-Hertogenbosch voor 1629 (1986) 39, 274, 275

L.P.L. Pirenne, 's-Hertogenbosch tussen Atrecht en Utrecht (1959) 249n

A. Schuttelaars, Heren van de raad (1998) 122, 123n, 128, 137n, 141, 206, 218, 220n, 221, 224, 225, 226, 246n, 250, 441, 450

n: vermelding in een voetnoot