afb.

Familie Berwouts

Artikelen
1886

H.J. Schouten

Geslacht Berewout
Tijdschrift voor Noordbrabantsche Geschiedenis, Taal- en Letterkunde 3 (1886) 134-137
 
Literatuur en bronnenpublicaties

Noordbrabants Historisch Jaarboek 13 (1996) 62, 63

n: vermelding in een voetnoot