afb.

Harry van den Berselaar

1947

Inleider en onderzoeker, schrijft over en in de Bossche stadstaal. Daarnaast richt hij zich op de Bosch Brabantse connectie met Spanje ten tijde van het Habsburgse vorstenhuis.
Hij studeerde Nederlands (MOB) en Corporate Communications (Master).
F.J. Peters
Artikelen
1997

Harry van den Berselaar

Geen Eenheidsworst : Kleine klank- en vormleer van de Bossche taal
Boschboom Bladeren (1997) 9-14
 
2009

Marta Domínguez Delmás en Harry van den Berselaar

´Nederlands´ hout op drift : Over houthandelsroutes en de herkomst van hout van de Late Middeleeuwen tot in de 18de eeuw
Vitruvius 6 (2009) 12-18
2013

Harry van den Berselaar

Een Brabantse erfenis in Spanje
In Brabant 4 (2013) 36-45
 
2016

Theo Hoogbergen

'Het Bosch. Of wat voorbij gaat'
De Boschloog (2016) 36
 
Boeken
2003

Harry van den Berselaar

Wè zeet uwes : Over de stadstaal van 's-Hertogenbosch : Met tien Bossche verhalen
Adr. Heinen | 's-Hertogenbosch 2003 | ISBN 90-7070-664-4
 
Bossche Bladen
1999

Moerstaal : Verbèllemonde en koekerèl : Bossche leenwoorden?

Veel dialectsprekers verwijzen met enige trots naar de buitenlandse wortels van hun taal. Vaak gaat het om niet meer dan een handvol woorden, maar 'die zijn er dan toch maar'. Maastrichtenaren hebben zo hun Franse rijtje, en Bosschenaren ook. Apprensie (apparence), permetaosie (parentage) en sesies (saucisse) - om een paar voorbeelden te noemen - geven 'kasjè' (cachet) aan wat in de ogen van anderen vaak niet meer is dan 'n dialect.
Bossche Bladen 2 (1999) 66-67
2001

Moerstaal : Op de markt : 'n Haffel hauwkes en 'n bietje kroezels

Zaterdags koop ik op de Bossche markt 'de gruunte'. Het liefst voor de hele week. Groenteboeren uit Den Dungen, Vlijmen en Rabat verblijd ik met een bezoek. Ik sta er wat te 'meute' over de kwaliteit van de peterselie, de trostomaten of de zwarte olijven, om vervolgens met een paar volle tassen naar het café te gaan.
Bossche Bladen 4 (2001) 124
2002

Harry van den Berselaar

Moerstaal : Beslag en de klèts : 'Kreg gauw we, gij!'
Bossche Bladen 2 (2002) 53
2002

Harry van den Berselaar

Moerstaal : 'Eige'
Bossche Bladen 4 (2002) 117
2003

Harry van den Berselaar

Moerstaal : Hij gaot lôpes te voet, dieje gèk!
Bossche Bladen 2 (2003) 44
2003

Harry van den Berselaar

Moerstaal : Graven in de taal
Bossche Bladen 4 (2003) 133-134
2004

Harry van den Berselaar

Moerstaal : Grenzen aan de stadstaal
Bossche Bladen 2 (2004) 43-44
2005

Een bijzondere Mariaverering : Het wonder van Empel

Op 8 december 2000 (feestdag van de Onbevlekte Ontvangenis van Maria) wijdde bisdomvicaris Ludo Baeten aan de Empelse Dijk de kapel in van 'Onze Lieve Vrouw van Empel'. De gebedsplaats bevat een aantal verwijzingen naar de geschiedenis van die plek aan de Maas. Een van die gebeurtenissen is het wonder van Empel uit 1585.
Harry van den Berselaar | Bossche Bladen 1 (2005) 21-26
2005

Harry van den Berselaar

Moerstaal : 'Zoó gèk as unne juin' : Twee Bossche grammatica's (I)
Bossche Bladen 3 (2005) 108-109
2006

Harry van den Berselaar

Moerstaal : 'unne houtere klaas' Twee Bossche grammatica's (II)
Bossche Bladen 1 (2006) 17-19
2006

Harry van den Berselaar

Moerstaal : 'unne vèldbonk op unne werkundag', twee Bossche grammatica's (slot)
Bossche Bladen 3 (2006) 121-123
2006

De verraders gestraft : 1629 in een Spaanse optiek

In de geschiedenis van 's-Hertogenbosch weet de Tachtigjarige Oorlog steeds opnieuw te boeien. Na zoveel jaar zijn de gebeurtenissen in 1629 bij lange na niet vergeten. Aan het bekende verhaal over de inname van de stad door Frederik Hendrik kunnen Spaanse bronnen uit die tijd nog veel gegevens toevoegen. Blikverruimend is de studie die Yolanda Rodríguez Pérez verrichtte naar het Spaanse beeld van de Nederlanden gedurende de Tachtigjarige Oorlog.' Voor haar promotieonderzoek dat zij in 2003 afondde, werd zij vorig jaar bekroond met de prijs van het Provinciaal Utrechts Genootschap voor Kunsten en Wetenschappen.
Harry van den Berselaar | Bossche Bladen 4 (2006) 155-159
2013

Spanjaarden in de stad : Beeldvorming en propaganda

In het gebruikelijke beeld zijn het de afschuwelijke Spanjaarden die ons land bezetten en het volk knechten tot Willem van Oranje dit niet langer accepteert. Hij begint een strijd (1568-1648), vergelijkbaar met die van de godvrezende David tegen de barbaarse reus Goliath, met een onafhankelijke staat als resultaat. Een vrije republiek die direct een Gouden Eeuw tege­moet gaat en op de zeven zeeën zelfs de Spaanse onderdrukker als wereldmacht naar de kroon steekt.
Harry van den Berselaar | Bossche Bladen 3 (2013) 96-101
Bossche Kringen
2014

Harry van den Berselaar

´Tot twaalf slagen kon ik tellen …´ : Wienus de Baar, ´Nicht-Mensch´
Bossche Kringen 4 (2014) 9-12
 
2015

Harry van den Berselaar en Lieve Bedeer

Bosch' werk op transport : Kunst van de Lage Landen naar Spanje
Bossche Kringen 6 (2015) 62-67
 
2016

Harry van den Berselaar

Bossche kunstenaar in Sevilla : Roque de Balduque, beeldhouwer
Bossche Kringen 1 (2016) 16-21