Gerardus Lamberti de Berlichem

Berlicum ? - ?

Bichelaer, van den

43. Berlichem, Gerardus Lamberti de

Noten
1.Bijlage II 43.1, 236.8, 236.15, 236.16, 303.2, 303.3, 329.1, vgl. 182.11; GAH, RA 1232, fo.208v (27 jan.1463), RA 1253, fo.126v (1483/84); APB, St.Jan II, cijnsregister van 1503, p.23; RANB, SET 2 nr.XCVII (15 febr.1464); RANB, HCMM 121, fo.6r-v (12 april 1464); Vgl.: APB, St.Jan II, Obituarium, p.128; Bijsterveld, Laverend, I 305, nr.2406.
2.Bannenberg e.a., De oude dekenaten, I 45, 47, II 14, 307; Bijsterveld, Laverend, I 305 nr.2406; Van der Velden, "Het 15de-eeuwse jaargetijdenboek", 73; Bijlage II 43.13. Mosmans maakt nog melding van een Cornelis Lamberts van Berlicum als notaris in Den Bosch in 1461, maar dit is waarschijnlijk een vergissing, zie: Mosmans, "De middeleeuwsche notarissen", 189.
A.H.P. van den Bichelaer, Het notariaat in Stad en Meierij van 's-Hertogenbosch tijdens de Late Middeleeuwen (1306-1531) (Amsterdam 1998)