Rutger van Berkel

1499'02 - 19 december 1575

Genealogie
Schuttelaars

Rutger van Berkel

Literatuur
COENEN, Vijf eeuwen kerkdorp Nuenen : Een terugblik op Nuenen omstreeks 1496 (Nuenen 1996) 53-55; GAH OA 45r; GAH OA a3 (lijfrente 13-1-1540); GAH OA Charters en privilegebrieven 809; SMITS, De grafzerken in de kathedrale Sint Janskerk van 's-Hertogenbosch ('s-Hertogenbosch 1912) 14; VAN SASSE VAN YSSELT, De voorname huizen en gebouwen van 's-Hertogenbosch, alsmede hunne eigenaars of bewoners in vroegere eeuwen I-III ('s-Hertogenbosch 1911-1914) III 49, 53; VAN SASSE VAN YSSELT, 'De heerlijkheid Tongelre' in: Taxandria 17 (1910) 134; VAN SASSE VAN YSSELT, 'De kasteelen Coudenhove en het hof' in: Taxandria 5 (1898) 15-16; VAN SASSE VAN YSSELT, 'Een Bossche schepenakte, betreffende de families van Berckel en Van Coudenhove' in: Taxandria 42 (1935) 148; VAN SASSE VAN YSSELT, 'Genealogie der adelijke familie van Eyck' in: Bijdragen van het Provinciaal Genootschap van kunsten en wetenschappen in Noordbrabant 8 (1918) 8; VERREYT / JUTEN, 'Noordbrabantsche schepenzegels' in: Taxandria 3 (1896) 279.
A. Schuttelaars, Heren van de raad. Bestuurlijke elite van 's-Hertogenbosch in de stedelijke samenleving 1500-1580 (Nijmegen 1998) bijlage 3
Zegel

Zegel Rutgerus de Berkel

Brabants Historisch Informatie Centrum (BHIC)  
Zegelstempel

Zegelstempel van Rutger van Berkel, schepen van 's-Hertogenbosch 1534

Het Noordbrabants Museum (inv.nr. 01073)
Zuylen

273. Rutgeri de Berkel

10
R.A. van Zuylen, Lijst der schepenen van de stad 's Hertogenbosch, benoemd van 1295 tot 1794, waarvan de schepenzegels in zilver, koper of lood bij het archief dier stad, of in het museum van het Provinciaal Genootschap voor Kunsten en Wetenschappen in Noordbrabant, nog aanwezig zijn ... ('s-Hertogenbosch 1865) 10
Literatuur en bronnenpublicaties

Lucas G.C.M. van Dijck, Van vroomheid naar vriendschap (2012) 84-85

B.C.M. Jacobs, Justitie en politie in 's-Hertogenbosch voor 1629 (1986) 271, 272, 273, 274

L. van de Meerendonk, Het klooster op de Eikendonk te Den Dungen II (1964) 103

Jan van Oudheusden en Harry Tummers, De grafzerken van de Sint-Jan te 's-Hertogenbosch (2010) I. 113, 120; II. 414-417, 423

L.P.L. Pirenne, 's-Hertogenbosch tussen Atrecht en Utrecht (1959) 72

A. van Sasse van Ysselt, 'De kastelen Coudenhove en het hof' in: Taxandria (1898) 15-19

A. Schuttelaars, Heren van de raad (1998) 141, 179n, 229, 242, 253, 441, 450

n: vermelding in een voetnoot