Jan van Berkel

? - 15 september 1522

Genealogie
Schuttelaars

Jan van Berkel

Literatuur
NS 1521; SP 1270 27v, 1306 186r; VAN ROOY, 'Bossche testamenten uit de 16e eeuw' in: Taxandria 33 (1926) 294-302 (testament van Aleyt); VAN SASSE VAN YSSELT, 'Genealogie der adelijke familie van Eyck' in: Bijdragen van het Provinciaal Genootschap van kunsten en wetenschappen in Noordbrabant 8 (1918) 8.
A. Schuttelaars, Heren van de raad. Bestuurlijke elite van 's-Hertogenbosch in de stedelijke samenleving 1500-1580 (Nijmegen 1998) bijlage 3
Wapenboek I

Namen ende Wapenen der Heeren Beêedigde Broeders

78r
Brabants Historisch Informatie Centrum (BHIC)
Literatuur en bronnenpublicaties

Lucas G.C.M. van Dijck, Van vroomheid naar vriendschap (2012) 83

Jord Hanus, Tussen stad en eigen gewin (2007) 77

B.C.M. Jacobs, Justitie en politie in 's-Hertogenbosch voor 1629 (1986) 262, 263, 269, 270

A.F.O. van Sasse van Ysselt, De voorname huizen en gebouwen van 's-Hertogenbosch (1910) II. 218; III. 49

A. Schuttelaars, Heren van de raad (1998) 273, 449-450

Taxandria (1928) 294

n: vermelding in een voetnoot