Gillis van Berkel

? - 21 augustus 1720

Brouwer, Meijer en Schellekens

6. Gillis van Berkel

5
Kees de Brouwer, Ann Meijer en Eric Schellekens, Heeren van de Leeden (1983) Bijlage I. 5
Hermans

231. Gillis van Berckel 1695

84
C.R. Hermans, Handelingen van het Provinciaal Genootschap (1848) 84
Zegelstempel

Zegelstempel van Gillis van Berkel, schepen van 's-Hertogenbosch 1695

Het Noordbrabants Museum (inv.nr. 07399)
Zuylen

466. Gillis van Berckel

16
R.A. van Zuylen, Lijst der schepenen van de stad 's Hertogenbosch, benoemd van 1295 tot 1794, waarvan de schepenzegels in zilver, koper of lood bij het archief dier stad, of in het museum van het Provinciaal Genootschap voor Kunsten en Wetenschappen in Noordbrabant, nog aanwezig zijn ... ('s-Hertogenbosch 1865) 16
Literatuur en bronnenpublicaties

Kees de Brouwer, Ann Meijer en Eric Schellekens, Heeren van de Leeden (1983) Bijlage I. 5

n: vermelding in een voetnoot