Gerit van Berkel

1496'99 - 13 juni 1546

Genealogie
Schuttelaars

Gerit van Berkel

Literatuur
ALLARD, 'De familie van den heiligen Leonardus van Vechel en verwante geslachten' in: Taxandria 1 (1894) 181; PB 394r, 402r; SP 1332 293v-294r, 1389 351v; VAN SASSE VAN YSSELT, De voorname huizen en gebouwen van 's-Hertogenbosch, alsmede hunne eigenaars of bewoners in vroegere eeuwen I-III ('s-Hertogenbosch 1911-1914) II 218, 257.
A. Schuttelaars, Heren van de raad. Bestuurlijke elite van 's-Hertogenbosch in de stedelijke samenleving 1500-1580 (Nijmegen 1998) bijlage 3
Literatuur en bronnenpublicaties

B.C.M. Jacobs, Justitie en politie in 's-Hertogenbosch voor 1629 (1986) 271, 272

Jan van Oudheusden en Harry Tummers, De grafzerken van de Sint-Jan te 's-Hertogenbosch (2010) II. 416, 610-613; IV. 138

A. Schuttelaars, Heren van de raad (1998) 449

n: vermelding in een voetnoot