Gerit van Berkel

? - 1531'38

Genealogie
Schuttelaars

Gerit van Berkel

Literatuur
PB 130v-131r, 165v, 171v, 190r, 204r, 222v, 260v, 273r, 297v, 379r; SP 1265 75v, 1267 42v, 1302 86v; SR 1502; VAN SASSE VAN YSSELT, De voorname huizen en gebouwen van 's-Hertogenbosch, alsmede hunne eigenaars of bewoners in vroegere eeuwen I-III ('s-Hertogenbosch 1911-1914) I 296; VAN SASSE VAN YSSELT, De voorname huizen en gebouwen van 's-Hertogenbosch, alsmede hunne eigenaars of bewoners in vroegere eeuwen I-III ('s-Hertogenbosch 1911-1914) III 49; VAN SASSE VAN YSSELT, 'De kasteelen Coudenhove en het hof' in: Taxandria 5 (1898) 16; VAN SASSE VAN YSSELT, 'Een Bossche schepenakte, betreffende de families van Berckel en Van Coudenhove' in: Taxandria 42 (1935) 148.
A. Schuttelaars, Heren van de raad. Bestuurlijke elite van 's-Hertogenbosch in de stedelijke samenleving 1500-1580 (Nijmegen 1998) bijlage 3
Literatuur en bronnenpublicaties

B.C.M. Jacobs, Justitie en politie in 's-Hertogenbosch voor 1629 (1986) 269, 270

Jan van Oudheusden en Harry Tummers, De grafzerken van de Sint-Jan te 's-Hertogenbosch (2010) II. 415

A. Schuttelaars, Heren van de raad (1998) 122, 304, 441, 449

n: vermelding in een voetnoot