Albert van Berkel

± 1476 - 16 mei 1558

Genealogie
Schuttelaars

Albert van Berkel

Literatuur
AILB rekening 1558; PB 227r, 395r; SP 1249 356r; SR 1543 1552; VAN SASSE VAN YSSELT, De voorname huizen en gebouwen van 's-Hertogenbosch, alsmede hunne eigenaars of bewoners in vroegere eeuwen I-III ('s-Hertogenbosch 1911-1914) III 27, 54, 273; VAN SASSE VAN YSSELT, 'De Noordbrabantsche tak der familie Suermondt' in: Taxandria 21 (1914) 35-36.
A. Schuttelaars, Heren van de raad. Bestuurlijke elite van 's-Hertogenbosch in de stedelijke samenleving 1500-1580 (Nijmegen 1998) bijlage 3
Zegel

Zegel Aelbertus de Berkel

Brabants Historisch Informatie Centrum (BHIC)  
Zegelstempel

Zegelstempel van Albert van Berkel, schepen van 's-Hertogenbosch 1512

Het Noordbrabants Museum (inv.nr. 07325)
Zuylen

232. Aelberti de Berkel

9
R.A. van Zuylen, Lijst der schepenen van de stad 's Hertogenbosch, benoemd van 1295 tot 1794, waarvan de schepenzegels in zilver, koper of lood bij het archief dier stad, of in het museum van het Provinciaal Genootschap voor Kunsten en Wetenschappen in Noordbrabant, nog aanwezig zijn ... ('s-Hertogenbosch 1865) 9
Literatuur en bronnenpublicaties

B.C.M. Jacobs, Justitie en politie in 's-Hertogenbosch voor 1629 (1986) 269, 271

A. Schuttelaars, Heren van de raad (1998) 303, 304, 449

n: vermelding in een voetnoot