Philippus de Bergh

's-Hertogenbosch 17 november 1737 - 's-Hertogenbosch 6 januari 1806 (68)

Duijvendak

Philippus de Bergh

293
Maarten Duijvendak, Rooms, rijk of regentesk ('s-Hertogenbosch 1990) 293
Genealogie
Mommers

Bergh, Philippus de

Ned. Herv.

331
332
A.R.M. Mommers, Brabant van generaliteitsland tot gewest II (1953) 331-332
Literatuur en bronnenpublicaties

Maarten van Boven, Bossche Heeren : Een biografie van het Bossche sociŽteitsleven 1789-2019 (2019) 22

Maarten Duijvendak, Rooms, rijk of regentesk (1990) 293

A.R.M. Mommers, Brabant van generaliteitsland tot gewest II (1953) 331-332

A.F.O. van Sasse van Ysselt, De voorname huizen en gebouwen II (1975) 438

n: vermelding in een voetnoot