Peter van de Bergh

1598 - ?

Cp

Peter van de Bergh1

Noten
1.Van Sasse van Ysselt, De voorname huizen en gebouwen I, 368; Bots e.a., Noordbrabantse studenten, nummer 406; Van Dijck, Van vroomheid naar vriendschap, 89.
Wim Cp, Bestuurlijke elite 1579-1629 (2014)
Noordbrabantse studenten

406. BERGHE, Petrus van

182
H. Bots, J. Matthey, M. Meyer, Noordbrabantse studenten (1979) 182
Zegelstempel

Zegelstempel van Peter van de Berg, schepen van 's-Hertogenbosch 1627

Het Noordbrabants Museum (inv.nr. 01149)
Zuylen

394. Petri van den Bergh

14
R.A. van Zuylen, Lijst der schepenen van de stad 's Hertogenbosch, benoemd van 1295 tot 1794, waarvan de schepenzegels in zilver, koper of lood bij het archief dier stad, of in het museum van het Provinciaal Genootschap voor Kunsten en Wetenschappen in Noordbrabant, nog aanwezig zijn ... ('s-Hertogenbosch 1865) 14