afb.

Maurus (Maurits) van den Bergh

Oss 23 juli 1849 - 's-Hertogenbosch 22 oktober 1906 (57)

Genealogie
Artikelen
1919

G.A.A. Just de la Paisières

Industrieel Nederland
Haarlem (1919) 1-11
 
Literatuur en bronnenpublicaties

Max Cahen, Joden van 's Hertogenbosch in mijn jeugd, 1920-1940, in anecdotische beschrijving : Een wandeling langs hun woningen (1979) 7, 8, 11, 18

n: vermelding in een voetnoot